Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem) jest narzędziem służącym do wsparcia pracodawców i pracowników sektora przemysłu chemicznego w zakresie rozwoju kompetencji.

Publikacja Ma na celu usprawnienie procesów kadrowych przedsiębiorstw oraz ułatwienie pracownikom samodzielnego wyznaczania ścieżek kariery i samokształcenia. Może być też narzędziem pomocnym dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.

Publikacja przedstawia informacje dotyczące projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem), m.in.: kontekst tworzenia, opis realizacji projektu i metodologię prac, strukturę i instrukcję czytania ramy, rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRK Chem w Polsce oraz słownik stosowanych pojęć.

W załączniku znajdują się charakterystyki poziomów SRK Chem, czyli zestawy ogólnych stwierdzeń dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych dla kwalifikacji na danym poziomie.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 1,4 MB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 1,4 MB)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Drzymulska-Derda Monika , Kuklińska Katarzyna Lidia, Osowska Małgorzata, Panowicz Mateusz