O rozwoju kompetencji ICT na debacie publicznej ZSK (11.03.2020 r.)

W środę 11 marca czeka nas kolejne spotkanie organizowane w ramach debaty publicznej o ZSK - “Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie kompetencji ICT” (czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych). Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie odbędzie się w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie. Będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób można wykorzystywać ZSK do wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, a także o roli Sektorowych Rad ds. Kompetencji w rozwijaniu nowych inicjatyw z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Inspiracją do dyskusji będą prezentacje pokazujące przykłady rozwiązań i narzędzi dotyczących kompetencji cyfrowych. Planujemy poruszyć m.in. takie tematy, jak DigComp, wyniki badań dotyczących kompetencji cyfrowych Polaków, sposoby wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych, czy wykorzystanie technologii w projektowaniu doświadczeń edukacyjnych (np. digital badges). Więcej informacji znajdziecie w programie wydarzenia. Zapraszamy!

Debata publiczna o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Podsumowanie debaty zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku i odbędzie się podczas konferencji zamykającej cykl spotkań. Wspólnie wypracowane wnioski i rekomendacje mają stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju polityki publicznej na rzecz uczenia się przez całe życie.

REJESTRACJA 

PROGRAM

 

Facebook
Twitter
LinkedIn