IBE Partnerem VI Kongresu Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych

Cyklicznie odbywający się na Podkarpaciu Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych w tym roku organizowany jest w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Dziecka, Podkarpacki Kurator Oświaty, Lubelski Kurator Oświaty, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji, Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz regionalni liderzy ds. ZSK z podkarpacia – to tylko niektórzy prelegenci zbliżającego się Kongresu. Wydarzenie odbędzie się już 8 czerwca br., tym razem w formule online.

Do kogo kierowany jest Kongres? 
Program podzielony został na dwa moduły, z których pierwszy kierowany jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a drugi – do uczniów, nauczycieli i wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką mediacji. Podczas spotkania poruszony zostanie także wątek kwalifikacji rynkowych. Regionalni liderzy ds. ZSK z województwa podkarpackiego opowiedzą o wspieraniu opisu kwalifikacji „Prowadzenie mediacji w oświacie”, która aktualnie jest w procedurze włączania do ZSK.

Jakie są cele Kongresu? 
Organizatorom zależy przede wszystkim na prezentacji bezkonfliktowych metod rozwiązywania sporów oraz wyposażenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Warto podkreślić, że wydarzenie jest również doskonałą okazją do integracji środowiska mediatorów rówieśniczych oraz prezentacji dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych i promocji szkół, w których działają te kluby.

Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych jest jedną z inicjatyw jakie realizowane są aktualnie na Podkarpaciu w ramach zawartego w grudniu 2020 roku partnerstwa strategicznego na rzecz uczenia się przez całe życie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpackim Centrum Mediacji.
Organizatorzy: Podkarpackie Centrum Mediacji, Podkarpacki Kurator Oświaty.
Partner: Instytut Badań Edukacyjnych.
Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/vi-kongres-mediatorow-szkolnych-i-rowiesniczych/

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń