Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK ROL)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRKR) jest narzędziem służącym do wsparcia rozwoju zawodowego i nabywania umiejętności w sektorze rolnictwa. Korzystać z niej mogą, niezależnie od rodzaju specjalizacji produkcji, zarówno rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, jak i właściciele oraz pracownicy dużych podmiotów sektora rolniczego.

Sektorowa Rama Kwalifikacji ma za zadanie usprawniać procesy samokształcenia i pozyskiwania wiedzy wszystkich rolników, wspierać działania kadrowe przedsiębiorstw rolniczych oraz ułatwiać pracownikom tego sektora samodzielne wyznaczania ich ścieżek kariery i rozwoju zawodowego.

Publikacja przedstawia informacje dotyczące projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa. Prezentuje m.in.: grono specjalistów tworzących SRKR, opis realizacji projektu i metodologię wykonywanych prac, strukturę ramy, rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRKR w Polsce, słownik stosowanych pojęć oraz opis objaśniający, w jaki sposób należy korzystać z Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa.

Najważniejszym elementem jest, przedstawiona w załączniku, matryca charakterystyk poziomów SRKR, czyli zebrane zestawy ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, wymagane dla kwalifikacji na danym poziomie.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 770 KB)

Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 3 MB)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK ROL)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Klatta Piotr, Żurawski Andrzej