Zapraszamy na spotkanie online “Narzędzia walidacji”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na ostatnie spotkanie informacyjne online dotyczące "Narzędzi walidacji" w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

IBE organizuje spotkania dla przedstawicieli podmiotów, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania oraz tych, które przygotowują się do roli IC w ZSK (złożyły lub zamierzają złożyć stosowny wniosek w ZRK).

Celem spotkań jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się do nadawania kwalifikacji, w tym zaprojektowania walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej, a także przedstawienie innych obowiązków i zadań dla IC w tym formularzy do sprawozdawczości IC.

Ostatnie spotkanie zaplanowane jest na 22 listopada i omówiony zostanie temat “Narzędzia walidacji”. Zapisy dostępne są tutaj.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn