Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Nieruchomości (SRKN)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Nieruchomości (SRKN) jest narzędziem służącym do wsparcia rozwoju zawodowego właścicieli firm i pracowników działających w szeroko pojętym sektorze nieruchomości.

Prezentowana sektorowa rama ma za zadanie wskazać występujące na danych poziomach kwalifikacje obecne w sektorze nieruchomościowym, co pozwoli usprawniać zachodzące w nim procesy zatrudnieniowe i szkoleniowe.

Przedstawiona rama sektorowa stanowi również bardzo istotne wsparcie podejmowanych działań samokształceniowych, gdyż na jej podstawie właściciele firm i pracownicy tego sektora będą mogli samodzielne wyznaczać swoje ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Publikacja przedstawia informacje dotyczące projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Nieruchomości (SRKN), m.in.: grono specjalistów tworzących SRKN, opis realizacji projektu i metodologię wykonywanych prac, strukturę ramy, rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRKN w Polsce oraz słownik stosowanych pojęć z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Najważniejszym elementem jest, przedstawiona w załączniku, matryca charakterystyk poziomów SRKN, czyli zebrane zestawy ogólnych stwierdzeń opisujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, wymagane dla kwalifikacji na danym poziomie.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 3MB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 3MB)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Nieruchomości (SRKN)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Klatta Piotr, Żurawski Andrzej