“AKTUALIZACJA: KwalifiAKCJA – konkurs z atrakcyjnymi nagrodami!”

"UWAGA: w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącą zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do dnia 14 kwietnia, II etap konkursu zostaje czasowo zawieszony, do czasu wznowienia przez szkoły pracy stacjonarnej. Zgłoszenia do konkursu oraz test wiedzy (etap I) są nadal przyjmowane. Ponadto termin etapu I został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r."

Celem konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Organizatorom zależy, aby zapoznać młodzież z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kontekście rozwoju swojej ścieżki zawodowej.

Zasady udziału

Konkurs składa się z trzech etapów: testu wiedzy online, przygotowania draftu projektu oraz wizualizacji projektu. Udział mogą wziąć w nim uczniowie szkół branżowych I stopnia i techników z całej Polski. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o wartości: 3000 zł za pierwsze miejsce, 1800 zł za drugie i 1200 zł za miejsce trzecie. Dla pierwszych 50 osób, którzy uzyskają 100% w teście online ufundowane zostaną zestawy upominkowe, a dla nauczycieli będących opiekunami laureatów – vouchery „Zestaw Prezent Marzeń – weekend dla dwojga”

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Instytut Badań Edukacyjnych. Wśród patronów znalazło się także wydawnictwo Wolters Kluwer i Instytut Technologii Eksploatacji Łukasiewicz.

Szczegółowe informacje o konkursie i regulamin dostępny jest na stronie: https://konkurs.vccsystem.eu/

Facebook
Twitter
LinkedIn