Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Niniejsza publikacja dedykowana jest przedstawicielom wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (województwa, powiatu lub gminy), a w szczególności ich decydentom i pracownikom odpowiedzialnym za oświatę, politykę rozwoju, planowanie strategii rozwoju, inwestycje, a także promocję 
w samorządach terytorialnych.

Autorzy postawili sobie za cel przybliżenie Czytelnikom założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który wdrożony Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. może być wykorzystany w samorządach do planowania strategicznego rozwoju regionalnego lub lokalnego oraz do budowania innowacyjnej gospodarki w oparciu o kwalifikacje. Zaprezentowana publikacja to zwarte kompendium wiedzy o ZSK wraz z przykładami zastosowania w wybranych samorządach inspiracji płynących z tegoż systemu.

prof. dr hab. Jan Fazlagić, ekspert NIST, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 1,1 MB)

 

Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2019
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Orzechowska Agnieszka , Czarniecka Aneta, Rosińska Anna , Sulima Beata , Bagińska-Chyłek Dominika , Świerk Krzysztof , Szczygieł Paweł , Szreder Przemysław , Kozieł Sławomir, Szymczak Sławomir, Jaślar Wojciech