Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG) jest narzędziem wspierającym pracodawców i pracowników sektora górnictwa w zakresie rozwoju kompetencji. Stanowi uporządkowany zbiór kompetencji odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora.

Projekt SRKG może być wykorzystany w przedsiębiorstwach sektora górnictwa w celu usprawnienia procesów kadrowych oraz ułatwienia pracownikom samodzielnego wyznaczania ścieżek kariery i samokształcenia. Może być też pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przygotowywaniu programów kształcenia.

Publikacja zawiera informacje opisujące projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG) i proces jej powstawania, m.in.: kontekst tworzenia, opis realizacji projektu i metodologię prac, strukturę i instrukcję korzystania z ramy, rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRKG w Polsce oraz słownik stosowanych w niej pojęć. Przedstawione zostały też wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników, dotyczące wykorzystywania kompetencji w zakładach
górniczych.

SRKG została opracowana przez zespół ekspertów reprezentujących różne podmioty sektora. Pracami kierowało konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej i JSW Szkolenia i Górnictwo. Przedmowę do publikacji napisał Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 5 MB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 5 MB)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2021
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Augustyn Antoni, Bogacz Paweł, Borowski Marek, Cała Marek, Kuczera Zbigniew, Machniak Łukasz, Napieraj Aneta, Ratomska Joanna , Urbanek Aldona, Żurawski Andrzej