Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE) jest narzędziem wspierającym pracodawców i pracowników sektora energetyki w zakresie rozwoju kompetencji. Stanowi uporządkowany zbiór kompetencji odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora. Projekt SRKE może być wykorzystany w przedsiębiorstwach sektora energetyki w celu usprawnienia procesów kadrowych oraz ułatwienia pracownikom samodzielnego wyznaczania ścieżek kariery i samokształcenia. Może być też pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przygotowywaniu programów kształcenia. Publikacja zawiera informacje opisujące projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE) i proces jej powstawania, m.in.: kontekst tworzenia, opis realizacji projektu i metodologię prac, strukturę i instrukcję korzystania z ramy, rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRKE w Polsce oraz słownik stosowanych w niej pojęć. W załączniku zaprezentowana została SRKE, czyli zbiór zhierarchizowanych kompetencji branżowych, opisanych w języku efektów uczenia się.

 

Podobne wpisy:

Close Menu
X
Skip to content