Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE) jest narzędziem wspierającym pracodawców i pracowników sektora energetyki w zakresie rozwoju kompetencji. Stanowi uporządkowany zbiór kompetencji odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora.

Projekt SRKE może być wykorzystany w przedsiębiorstwach sektora energetyki w celu usprawnienia procesów kadrowych oraz ułatwienia pracownikom samodzielnego wyznaczania ścieżek kariery i samokształcenia. Może być też pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przygotowywaniu programów kształcenia.

Publikacja zawiera informacje opisujące projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE) i proces jej powstawania, m.in.: kontekst tworzenia, opis realizacji projektu i metodologię prac, strukturę i instrukcję korzystania z ramy, rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRKE w Polsce oraz słownik stosowanych w niej pojęć.

W załączniku zaprezentowana została SRKE, czyli zbiór zhierarchizowanych kompetencji branżowych, opisanych w języku efektów uczenia się.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 6,1 MB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 6,1 MB)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dniu 05.07.2023 r.

Pobierz rozporządzenie (PDF, 510 KB)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Drzymulska-Derda Monika , Panowicz Mateusz, Żurawski Andrzej