Ruszyła ogólnopolska kampania „Kwalifikacje 2025+”

Inicjatywa „Kwalifikacje 2025+” ma na celu wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy oraz promocję idei uczenia się przez całe życie. Bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC otrzyma w sumie 1000 uczniów i studentów. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Badań Edukacyjnych.

Skąd pomysł na kampanię?

Funkcjonowanie w dzisiejszych, dynamicznych i niepewnych czasach wymaga od ludzi wielu umiejętności i elastyczności zawodowej. Nieustannie zmienia się zapotrzebowanie na przeróżne kompetencje zawodowe, a także kompetencje społeczne, coraz częściej wskazywane przez pracodawców jako deficytowe. Jedne profesje znikają, a inne ulegają transformacji. Pojawiają się zawody zupełnie nowe, wymagające od pracowników odmiennych niż dotychczasowe zestawów wiedzy i umiejętności. Aby skutecznie odnaleźć się na rynku pracy i dać sobie szansę na satysfakcjonujące zatrudnienie trzeba stale poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe kwalifikacje potwierdzone wiarygodnym certyfikatem.

Bezpłatne vouchery

W ramach kampanii 600 uczniów pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych otrzyma bezpłatnie voucher umożliwiający podejście do certyfikowanego egzaminu z kwalifikacji VCC:

·       „Grafik komputerowy”

·       „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”

·       „Kompetencje społeczne”

·       „Multimedia w reklamie”

·       „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”

Każda szkoła, która zgłosi minimum 10 uczniów ma szansę na zdobycie nagród w postaci drukarki 3D lub 10 tabletów graficznych. Nagrody otrzymają szkoły z najwyższą zdawalnością egzaminów uzyskaną przez uczniów w zgłoszonej przez siebie grupie i wybranej kwalifikacji.

Dla studentów pierwszego lub drugiego roku na dowolnych kierunkach studiów przewidziano łącznie 400 voucherów z kwalifikacji:

·       „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”

·       „Inspektor ochrony danych”

·       „Zarządzanie projektami”

·       „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”

·       „Grafik komputerowy”

·       „Kompetencje społeczne”

·       „Trener VCC”

Zapisani do kampanii uczestnicy oprócz podejścia do egzaminu otrzymają także podręcznik VCC umożliwiający samodzielne uzupełnienie wiedzy w obszarze danej kwalifikacji.

Weź udział!

Kampania potrwa do 31 października br.

Szczegóły oraz zgłoszenia na stronie kampanii www.kwalifikacje2025.pl.

Organizatorem kampanii jest Fundacja VCC, która jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikację rynkową („Montowanie stolarki budowlanej”) oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji. Obecnie jest podmiotem rynkowym uprawnionym do certyfikowania 13 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn