Technologia narzędziem, a nie celem

W grudniu 2021 r. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba po raz pierwszy przywitał się ze Wszechświatem. W lipcu 2022 r. NASA podzieliła się z nami niesamowitym świadectwem zarejestrowanym w podczerwieni przez to niezwykłe urządzenie. A to dopiero początek!

Prace nad misją teleskopu Webba rozpoczęły się w 1989 r., kiedy podjęto namysł nad kolejną generacją kosmicznego teleskopu po Hubble’u. Wiele spośród rozwiązań technologicznych, które ostatecznie znalazły się na pokładzie teleskopu Webba, w latach 90. jeszcze nie istniało i musiały zostać na potrzeby misji wynalezione.

Ten przykład wyraźnie pokazuje, że nie tylko w kwestii eksploracji kosmosu, ale również w edukacji i rynku pracy technologia jest narzędziem, a nie celem. Celem teleskopu Webba nie jest teleskop Webba, lecz chęć poznania historii Wszechświata po Wielkim Wybuchu. W edukacji naszym celem nie jest opanowanie konkretnej technologii, ale możliwość jej praktycznej aplikacji w codziennym życiu. Badania pokazują, że użycie technologii z myślą o kształtowaniu kluczowych umiejętności w tle przynosi najlepsze rezultaty.

Dlatego w aktualnym numerze Kwartalnika ZSK podejmujemy temat nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju edukacji oraz ewolucji rynku pracy i pożądanych kompetencji pracowników. W artykule Cyfrowa Reindustrializacja przedstawiono analizę zmian gospodarczych w odniesieniu do tzw. cykli Kondratrieffa i wskazano realną niszę dla rozwoju naszego kraju: Obecnie Polska stoi w obliczu wyjątkowej szansy wymagającej konsekwentnego i nieszablonowego inwestowania w kapitał ludzki i tworzenia kapitału intelektualnego, który powinien być „ropą naftową” i półprzewodnikami” naszej gospodarki. Nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego, z jednoczesnym poszanowaniem zasobów naturalnych otwiera wykorzystanie wodoru jako paliwa. O samej technologii, jak również o wsparciu IBE w rozwoju tej gałęzi gospodarki można przeczytać w tekście Wodorowe technologie przyszłości.
Czwarta rewolucja przemysłowa to czas rozwoju internetu i robotów przemysłowych.
Autor artykułu Edukacja 4.0 jako dwa wiodące kierunki kwalifikacji na dzisiejszym rynku pracy, nie tylko w branży automotive, wskazał: „Programowanie i obsługa zintegrowanych stanowisk zrobotyzowanych produkcji motoryzacyjnej” oraz „Projektowanie aplikacji wspomagających wdrażanie rozwojowych systemów w branży motoryzacyjnej”. Natomiast przegląd kwalifikacji włączonych do ZSK, a związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, w tym z rozwojem internetu, znajdziemy w artykule Kwalifikacje rynkowe w służbie technologii.

Rewolucja przemysłowa wymaga nowoczesnych rozwiązań w obszarze edukacji i zarządzania swoimi kompetencjami. W Kwartalniku przedstawiamy takie przykłady w postaci narzędzi informatycznych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Są to Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, w którym opracowujemy rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (Sztuczna inteligencja w ZRK), Moje portfolio i Odznaka+ (Mikropoświadczenia, czyli edukacja nie kończy się nigdy). Natomiast jako przykłady projektów i inicjatyw wspieranych przez Instytut Badań Edukacyjnych, których celem jest rozwój kadr przedstawiamy Program P-Tech adresowany do szkół średnich oraz konferencję „Wyzwania robotyzacji” (Robotyzacja wyzwaniem dla edukacji). Zaangażowanie IBE w innowacyjne rozwiązania już po raz drugi zostało nagrodzone Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju. W czerwcu br., w trakcie Forum Inteligentnego Rozwoju IBE, System Odznaka+ został nagrodzony w kategorii „Marka Przyszłości”. Podsumowanie wydarzenia przedstawia film IBE laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Gratulujemy również pracownikowi IBE, dr. Bartłomiejowi Iwańczakowi, otrzymania prestiżowej nagrody Polskiego Towarzystwa Informatycznego (wywiad Człowiek renesansu w dobie nowych technologii). Sukces kolegi jest dowodem na to, że zmian technologicznych nie należy się bać, a kluczem do jego osiągnięcia jest otwartość na zmiany i gotowość do uczenia się przez całe życie.

Zapraszamy do lektury.

O autorach:

Maciej Tauber − lider projektu „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” – ZSK 5. Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Z pasji od ponad dziesięciu lat nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim UW oraz od trzech lat hokeista reprezentujący barwy 3-ligowej Torpedy Warszawa. Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca Akademii Trenerskiej (Instytut Sportu – PIB). Od 2021 r. członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunku europeistyka.

Urszula Szulc − redaktorka prowadząca Kwartalnik ZSK. W Instytucie Badań Edukacyjnych zatrudniona od 2021 roku jako ekspertka kluczowa w Zespole ds. Systemu Kwalifikacji i członkini Zespołu Komunikacji i Promocji. Z racji wcześniejszych doświadczeń zawodowych i zainteresowań propagatorka edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

ZSK szansą dla wszystkich

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie w styczniu 2016 r. Minione sześć lat to wytężona praca Instytutu Badań Edukacyjnych nad urzeczywistnieniem idei uczenia się przez całe życie w Polsce.

Czytaj»

ZSK z perspektywy instytucji certyfikujących

Zadaliśmy instytucjom certyfikującym identyczne pytania: „Kim jesteście?”, „Jaka była wasza motywacja do tego, żeby zyskać uprawnienia do certyfikowania?”, „Jakie są według was korzyści płynące z ZSK?”. Oto zebrane odpowiedzi.

Czytaj»

Pomysł na jakość

Kwalifikacje rynkowe umożliwiają formalne potwierdzanie uzyskania efektów uczenia się. Wypracowany przez ekspertów branżowych, uzgodniony w toku konsultacji środowiskowych opis kwalifikacji jest fundamentem ich jakości i podstawą funkcjonowania w ZSK.

Czytaj»

Projektowanie walidacji w praktyce

Kotły, chusty, formy, podpuszczka – dla laika brzmią tajemniczo, serowarzy wykorzystują je na co dzień. To kilka pozycji znacznie dłuższej listy sprzętów i surowców niezbędnych do wyprodukowania sera, a tym samym koniecznych do przeprowadzenia walidacji umiejętności serowarskich. Zapewnienie zasobów materialnych, w tej czy innej dziedzinie, choć ważne, stanowi tylko jeden z wielu elementów złożonego procesu, jakim jest walidacja. Działanie to wymaga dobrego przygotowania.

Czytaj»

Nowe kwalifikacje włączone do ZSK

Jakie umiejętności są i będą cenione przez pracodawców? Prowadzone na bieżąco badania wskazują na umiejętności przekrojowe, związane z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które są przydatne w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Cenione będą kompetencje poznawcze, elastyczne oraz umiejętność współpracy.

Czytaj»