Program P-TECH łączy biznes, edukację i rynek pracy

Nieustannie poszukujemy coraz lepszych rozwiązań w edukacji. Globalny program P-TECH jest pionierską inicjatywą IBM, mającą na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy XXI wieku. Instytut Badań Edukacyjnych jest partnerem merytorycznym programu – wspiera w opisach kwalifikacji rynkowych oraz organizuje spotkania dotyczące wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i rozwoju idei uczenia się przez całe życie.

Partnerstwo

P-TECH (czyli Pathways in Technology) opiera się na partnerstwie samorządów, partnerów biznesowych oraz szkół. Instytut Badań Edukacyjnych został partnerem merytorycznym programu, ponieważ wspomaga rozwój funkcjonujących modeli edukacji odpowiadających także na potrzeby rynku pracy. Instytut wspiera wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dlatego misją IBE w tym partnerstwie jest nie tylko dążenie do tego, aby model P-TECH stał się wzorcowym projektem edukacyjnym, ale również wspieranie szkół oraz umożliwienie nauczycielom oraz uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności, które przydają się na nowoczesnym, cyfrowym rynku pracy.

Niewątpliwie ważne jest kształcenie absolwentów szkół technicznych i ogólnokształcących zgodnie z potrzebami zmieniającego się rynku pracy i wymagań nowoczesnych przedsiębiorstw. Opisane i włączane nowe kwalifikacje rynkowe do ZSK – dzięki odniesieniu do Polskiej oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji – umożliwiają wszystkim absolwentom przewagę konkurencyjną na rynku pracy w Polsce, Europie i na świecie.

Trochę historii

Program P-TECH powstał w 2011 roku w USA. Pierwszą szkołą włączoną do programu była szkoła na Brooklynie, która dołączyła do niego po nawiązaniu współpracy z Departamentem Edukacji Nowego Jorku, The City University w Nowym Jorku oraz IBM. Obecnie na całym świecie w ponad 300 szkołach z 28 krajów, we współpracy z ponad 650 partnerami biznesowymi, tworzy się nowe możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności, które są poszukiwane na rynku pracy.

W Polsce program P-TECH został uruchomiony w sierpniu 2019 roku przez trzy firmy partnerskie (Fujitsu, IBM, Samsung) oraz trzy szkoły (Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach oraz Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach). Od tego czasu w Polsce podpisano już sześć umów partnerskich w województwach: podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim. Partnerami programu stały się wydziały edukacji jednostek samorządów w takich miastach, jak: Kraków, Katowice, Radom, Rzeszów, Wronki. Stale rozwija się również baza partnerów biznesowych, jak: Kyndryl, Asseco Poland, MR Solution Sp. z o.o., Artex IT Artur Gregorczyk, Humansoft Sp. z. o. o.,  IMD Marcin Pawelec, Masterdev Rafał Łęcki, Radwag Wagi Elektroniczne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Technologii Kosmicznych AGH, Fundacja Quantum AI z siedzibą w Warszawie czy ZETO-Rzeszów. To dopiero początek szeroko zakrojonej współpracy w ramach globalnego programu P-TECH.

Kwalifikacje rynkowe

Program ma za zadanie łączyć edukację na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (matura) z edukacją na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz praktykami zawodowymi, które odbywają się w firmach realizujących program P-TECH.

Instytut Badań Edukacyjnych – jako partner projektu P-TECH – wspiera metodycznie i merytorycznie uczestników programu, aby zapewniać jakość programów nauczania i praktyk zawodowych. Poza tym przyczynia się do rozwoju tej inicjatywy edukacyjnej, budując sieć partnerów biznesowych i szkół chętnych do wzięcia w niej udziału, oraz oferuje pełne wsparcie dotyczące opisania i włączenia kwalifikacji rynkowych dla uczniów z przypisanym 4 i/lub 5 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Wszystkie kwalifikacje rynkowe opisane wspólnie z partnerami odnoszą się do stale rozwijających się technologii wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle, branży IT, mających szerokie zastosowanie we wszystkich sektorach gospodarki. To między innymi kwalifikacje z obszaru sztucznej inteligencji, programowania komputerów kwantowych, mechatroniki, informatyki, programowania.

Jak to działa?

Dla ucznia to świetny sposób na rozpoczęcie kreowania ścieżki zawodowej dzięki treściom dostosowanym do zmiennych realiów rynku pracy. Biorąc udział w programie, uczeń poznaje tematy związane z nowymi technologiami, takimi jak: Blockchain, Data Science, cyberbezpieczeństwo, AI, chmura czy komputery kwantowe. Zdobywa wiedzę i umiejętności przyszłości, a po skończonym kursie może otrzymać cyfrową odznakę IBM oraz innych firm współtworzących platformę. Dzięki wyjątkowym odznakom i zdobytej wiedzy dużo łatwiej udostępni je potencjalnym pracodawcom lub w sieciach zawodowych, a tym samym łatwiej otrzyma wymarzoną pracę.

Niezwykle ważnym elementem jest możliwość wspólnej pracy z uczniem na platformie IBM SkillsBuild, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, pomoc podopiecznym w dopasowaniu się do szybko zmieniającego się świata. Platforma wspiera rozwijanie oraz zdobywanie kluczowych umiejętności zawodowych uczniów zamierzających podjąć pracę w określonych branżach. To nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela, pozwalające motywować uczniów do podążania własną wymarzoną ścieżką kariery i wspierać ich rozwój osobisty w kierunku, w którym zwracają się wszystkie branże, czyli cyfrowych zawodów przyszłości. Dla nauczyciela to możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego pod okiem największych renomowanych firm i najlepszych ekspertów w poszczególnych branżach.

Partnerzy programu organizują również wiele szkoleń z zakresu tworzenia kreatywnych rozwiązań, np.: z wykorzystaniem metody design thinking, spotkań motywacyjnych ze znanymi ludźmi, jak np. Marek Kamiński, zdobywca obu biegunów. Ale to nie jedyne rozwiązania i projekty realizowane w szkołach w ramach programu P-TECH. Umożliwia on uczniom odbywanie staży i praktyk w partnerskich firmach, a dzięki  wykorzystaniu programów mentoringowych czy job shadowingu obserwowanie codziennej pracy osób na poszczególnych stanowiskach oraz poznawanie od wewnątrz środowiska biznesowego i kultury organizacyjnej firm.

W ramach programu uczniowie stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności pod opieką mentorów. Firmy partnerskie wnoszą dodatkowy wkład merytoryczny do funkcjonujących w szkołach zajęć i lekcji z poszczególnych przedmiotów, dostarczają na nie narzędzia i przekazują wiedzę. Firmy wspierają również uczniów w zaplanowaniu dalszej kariery i wejściu na rynek pracy.

Współpraca, rozwój, innowacyjność, nowe technologie, rozwiązania biznesowe i edukacyjne pozwalają na realizację programu P-TECH w Polsce. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i nowy model wspierający edukację pomagają zniwelować wiele luk kompetencyjnych, zlikwidować przepaść między ambicjami i możliwościami młodych ludzi a rynkiem pracy i zapotrzebowaniem nowoczesnych firm. Zawierane partnerstwa to ogromne możliwości realizacji kolejnych, śmiałych innowacyjnych projektów. To również nowoczesna, wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra, która zasila obecny rynek pracy wymagający nowych kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.

Za sprawą regionalnych liderów ds. ZSK oraz aktywnie realizowanych działań w całej Polsce powstają sieci partnerstw, w tym współrealizowany przez Instytut program P-TECH.

O autorce:

Iwona Caputa − regionalny lider ds. ZSK, główny specjalista ds. badań i analiz

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

ZSK szansą dla wszystkich

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie w styczniu 2016 r. Minione sześć lat to wytężona praca Instytutu Badań Edukacyjnych nad urzeczywistnieniem idei uczenia się przez całe życie w Polsce.

Czytaj»

ZSK z perspektywy instytucji certyfikujących

Zadaliśmy instytucjom certyfikującym identyczne pytania: „Kim jesteście?”, „Jaka była wasza motywacja do tego, żeby zyskać uprawnienia do certyfikowania?”, „Jakie są według was korzyści płynące z ZSK?”. Oto zebrane odpowiedzi.

Czytaj»

Pomysł na jakość

Kwalifikacje rynkowe umożliwiają formalne potwierdzanie uzyskania efektów uczenia się. Wypracowany przez ekspertów branżowych, uzgodniony w toku konsultacji środowiskowych opis kwalifikacji jest fundamentem ich jakości i podstawą funkcjonowania w ZSK.

Czytaj»

Projektowanie walidacji w praktyce

Kotły, chusty, formy, podpuszczka – dla laika brzmią tajemniczo, serowarzy wykorzystują je na co dzień. To kilka pozycji znacznie dłuższej listy sprzętów i surowców niezbędnych do wyprodukowania sera, a tym samym koniecznych do przeprowadzenia walidacji umiejętności serowarskich. Zapewnienie zasobów materialnych, w tej czy innej dziedzinie, choć ważne, stanowi tylko jeden z wielu elementów złożonego procesu, jakim jest walidacja. Działanie to wymaga dobrego przygotowania.

Czytaj»

Nowe kwalifikacje włączone do ZSK

Jakie umiejętności są i będą cenione przez pracodawców? Prowadzone na bieżąco badania wskazują na umiejętności przekrojowe, związane z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które są przydatne w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Cenione będą kompetencje poznawcze, elastyczne oraz umiejętność współpracy.

Czytaj»