70 lat Instytutu Badań Edukacyjnych

Dyrektor IBE dr hab. Robert T. Ptaszek przybliża najważniejsze obszary działań Instytutu i omawia wybrane projekty. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.

Szanowni Państwo,

w tym roku Instytut Badań Edukacyjnych obchodzi swoje 70-lecie.   Siedem dekad Instytutu to równocześnie opowieść o historii polskiej oświaty, jej przemianach, reformach i wydarzeniach godnych odnotowania.  Dziś z dumą mogę stwierdzić, że trudno myśleć o monitorowaniu i badaniu polskiego systemu edukacji bez naszego Instytutu.

To IBE odpowiada za organizację i przeprowadzanie krajowych edycji międzynarodowych badań porównawczych, takich jak PISA, PIRLS, TIMSS – w których biorą udział tysiące dzieci i setki szkół!

Od kilku lat odpowiadamy także za wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wspieramy szeroko rozumianą politykę edukacyjną.

Wnieśliśmy swój wkład w prace nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030, która określa ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności w Polsce.  Jako inicjator lub partner uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowujemy raporty, sporządzamy ekspertyzy, pełnimy także funkcje doradcze.

A to tylko część dorobku Instytutu Badań Edukacyjnych. Aby poznać nas lepiej, zachęcam Państwa do śledzenia działań i odwiedzania kanałów informacyjnych IBE.

Dr hab. Robert T. Ptaszek, dyrektor IBE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

ZSK szansą dla wszystkich

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie w styczniu 2016 r. Minione sześć lat to wytężona praca Instytutu Badań Edukacyjnych nad urzeczywistnieniem idei uczenia się przez całe życie w Polsce.

Czytaj»

ZSK z perspektywy instytucji certyfikujących

Zadaliśmy instytucjom certyfikującym identyczne pytania: „Kim jesteście?”, „Jaka była wasza motywacja do tego, żeby zyskać uprawnienia do certyfikowania?”, „Jakie są według was korzyści płynące z ZSK?”. Oto zebrane odpowiedzi.

Czytaj»

Pomysł na jakość

Kwalifikacje rynkowe umożliwiają formalne potwierdzanie uzyskania efektów uczenia się. Wypracowany przez ekspertów branżowych, uzgodniony w toku konsultacji środowiskowych opis kwalifikacji jest fundamentem ich jakości i podstawą funkcjonowania w ZSK.

Czytaj»

Projektowanie walidacji w praktyce

Kotły, chusty, formy, podpuszczka – dla laika brzmią tajemniczo, serowarzy wykorzystują je na co dzień. To kilka pozycji znacznie dłuższej listy sprzętów i surowców niezbędnych do wyprodukowania sera, a tym samym koniecznych do przeprowadzenia walidacji umiejętności serowarskich. Zapewnienie zasobów materialnych, w tej czy innej dziedzinie, choć ważne, stanowi tylko jeden z wielu elementów złożonego procesu, jakim jest walidacja. Działanie to wymaga dobrego przygotowania.

Czytaj»

Nowe kwalifikacje włączone do ZSK

Jakie umiejętności są i będą cenione przez pracodawców? Prowadzone na bieżąco badania wskazują na umiejętności przekrojowe, związane z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które są przydatne w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Cenione będą kompetencje poznawcze, elastyczne oraz umiejętność współpracy.

Czytaj»