Zintegrowana strategia umiejętności 2030 (część szczegółowa)

Umiejętności mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego. W Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030) termin „umiejętności” oznacza zdolność do prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego rodzaju czynności, zadania lub funkcji. Przez prawidłowe wykonywanie rozumie się wykorzystywanie w działaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz stosowanie się do norm społecznych, w szczególności odnoszących się do danego rodzaju działalności.

Przyjęta definicja umiejętności jest zbieżna z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz z definicją przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zarówno w polskiej, jak i w międzynarodowych definicjach tego pojęcia wiedza i postawy stanowią integralny komponent rozwoju i wykorzystywania umiejętności.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 877 KB)

 

 

Zintegrowana strategia umiejętności 2030 (część szczegółowa)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI