Rzeszów uczestnikiem programu edukacyjnego P-TECH

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie dołącza do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. 20 września br. porozumienie dotyczące współpracy uroczyście podpisali partnerzy programu: przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

W ramach programu, rzeszowscy uczniowie po pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu programowania.

Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu Premiera Mateusza Morawieckiego.

Program edukacyjny P-TECH

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w branży informatycznej, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych, pracowniczych 
i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

W ramach P-TECH uczniowie będą między innymi śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i płatnych stażach. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy. Uczniowie uczestniczący w programie P-TECH, po zdaniu matury otrzymają świadectwo dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych dla kwalifikacji Technik Programista, uzyskają certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji, która jest na poziomie 5 PRK.

Rzeszów wspiera innowacje edukacyjne

„Edukacja jest podstawą rozwoju i postępu, dlatego mocno stawiamy na nią w naszym mieście. Bardzo cieszę się, że tak ważny i innowacyjny program jak P-TECH, w który zaangażowane są tak potężne firmy, będzie realizowany właśnie w Rzeszowie. Jestem przekonany, że uczniowie, którzy będą objęci tym programem zdobędą kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy” – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

„Rzeszów od lat stanowi centrum nowoczesnych technologii, gdzie uczelnie techniczne szkolą przyszłych specjalistów IT. Jako IBM jesteśmy dumni, że możemy inspirować tutaj młodych adeptów sztuki IT już na poziomie szkoły średniej, dając im możliwość zdobycia realnych kompetencji zawodowych. Sektor IT nieustannie się rozwija, a umiejętności pracy z nowymi technologiami są wymagane niemal na każdym stanowisku niezależnie od branży. Dlatego tak ważne jest dostosowanie edukacji do najnowszych trendów technologicznych i wspieranie procesów ustawicznego kształcenia” – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

“Asseco od lat aktywnie współpracuje z środowiskiem akademickim. Wspieramy je w przygotowywaniu programów nauczania zgodnych z bieżącymi trendami rynkowymi i potrzebami biznesu, prowadzimy zajęcia dydaktyczne na uczelniach oraz oferujemy staże i praktyki dla studentów. Dostrzegamy też duży potencjał w uczniach szkół średnich i dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do programu P-TECH, który startuje w Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie. Wierzymy, że ta współpraca przyniesie korzyści zarówno dla uczniów, szeroko rozumianego biznesu, jak i miasta. Asseco zatrudnia 29 tys. osób i jest obecne w 60 krajach na całym świecie, jednak swoją działalność zaczynało 30 lat temu właśnie na Podkarpaciu. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczeń chcemy wspierać rozwój kompetencji młodych ludzi z tego regionu i przyczyniać się do jego dalszego rozwoju” – powiedziała Justyna Sawicka, Kierownik ds. Rekrutacji w Asseco Poland S.A.

„Edukacja zawodowa daje najlepsze efekty, gdy jest powiązana z nabywaniem umiejętności w realnym środowisku pracy. Właśnie to zapewnia program P-TECH gwarantując, że cele kształcenia zawodowego spotykają się z faktycznymi potrzebami lokalnego rynku pracy. To ogromna szansa dla przyszłych absolwentów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, którzy po ukończeniu szkoły wejdą na rynek pracy z potwierdzonymi kwalifikacjami, na które jest zapotrzebowanie. To także bardzo dobre rozwiązanie dla lokalnej gospodarki, która uniknie deficytu kompetencyjnego” – podkreśla Ireneusz Baranowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.

„Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie to szkoła z pasją. W naszej pracy mamy odwagę ciągle się zmieniać i ambitnie dążyć do celu, którym jest rozwój umiejętności i pasji młodego pokolenia. Ważnym obszarem naszych działań jest współpraca  z firmami i uczelniami, jesteśmy dla nich partnerem realizującym inspirującą edukację. Pozyskujemy skutecznie środki unijne, by unowocześniać bazę dydaktyczną i sportową, dzięki temu uczniowie mają dostęp do nowych technologii i mogą efektywnie rywalizować na współczesnym rynku pracy. Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych są poszukiwani i zatrudniani w renomowanych firmach podkarpackich i krajowych” – mówi Edyta Niemiec, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

Polskie szkoły w programie P-TECH

P-TECH zainicjowany został przez firmę IBM w USA. Pierwszą szkołę włączono do programu w 2011 r. w Brooklynie w ramach współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University w Nowym Jorku oraz IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 260 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i 200 uniwersytetów, które ostatecznie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 150 tys. uczniów. W Polsce IBM jest również Partnerem Branżowym wielu z tych inicjatyw.

Rzeszowskie Technikum jest szóstą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH. Dotychczas do programu dołączyło I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa, dwie szkoły z Katowic: Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 2, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic, oraz Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Facebook
Twitter
LinkedIn