Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji (SRK Moto) jest narzędziem służącym do wsparcia pracodawców i pracowników sektora przemysłu motoryzacyjnego w zakresie rozwoju kompetencji. Ma na celu usprawnienie procesów kadrowych przedsiębiorstw oraz ułatwienie pracownikom samodzielnego wyznaczania ścieżek kariery i samokształcenia. Może być też narzędziem pomocnym dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.

Publikacja przedstawia informacje dotyczące projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Motoryzacji (SRK Moto), m.in.: kontekst tworzenia, opis realizacji projektu i metodologię prac, strukturę i instrukcję czytania ramy, rekomendacje dotyczące wdrożenia i wykorzystywania SRK Moto w Polsce oraz słownik stosowanych pojęć.

W załączniku znajdują się charakterystyki poziomów SRK Moto, czyli zestawy ogólnych stwierdzeń dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych dla kwalifikacji na danym poziomie.

SRK Moto można wykorzystywać na wiele sposobów:
• do tworzenia programów edukacyjnych w sektorze przemysłu motoryzacyjnego, zarówno kształcenia formalnego, jak i pozaformalnego;
• do weryfikacji i walidacji poszczególnych, rzeczywiście istniejących w produkcji, usługach i sprzedaży kompetencji związanych z określonymi zadaniami pracowniczymi lub
stanowiskami pracy;
• w działach HR do określania jasnych wymagań, jakie należy spełniać na poszczególnych
stanowiskach;
• jako wsparcie procesu samodzielnego uczenia się pracowników sektora, będących na
różnych etapach kariery zawodowej.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 816 KB)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Czajak Dominika, Drzymulska-Derda Monika , Kuklińska Katarzyna Lidia, Osowska Małgorzata