Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych

Przekazujemy Państwu monografię pt. „Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych. Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych w drodze edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego jako przykład realizacji idei lifelong learning”. Zaprezentowano w niej stosunkowo nowe rozwiązanie, jakim jest potwierdzanie efektów uczenia się (dalej: PEUs) spoza edukacji formalnej w polskich szkołach wyższych. Podjęto również próbę wskazania działań, które warto i należy podejmować w tym obszarze, by potwierdzanie efektów uczenia się stało się bardziej powszechne i skuteczniejsze. Prace nad przygotowaniem rekomendacji przeprowadzono w zespole ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych
(IBE). Wypracowane wnioski opierają się na analizie danych uzyskanych w badaniu jakościowym (omówionym w dalszej części opracowania), danych zastanych, raportów z badań, ekspertyz dotyczących funkcjonowania systemów doradztwa za granicą oraz tekstów naukowych poświęconych m.in.: zagadnieniom uczenia się przez całe życie, walidacji efektów uczenia się, uczenia się dorosłych, systemowi szkolnictwa wyższego i zmianie społecznej.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 1,8 MB)

 

Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Jędrzejczak Helena Anna, Michalik Sebastian, Gola Wojciech