PUBLIKACJE

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Archiwalne materiały można znaleźć tutaj

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację
2022

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację

polski
Kwartalnik ZSK 1/2022
2022

Kwartalnik ZSK 1/2022

Polski
Zapewnianie jakości. Przegląd współczesnych modeli oraz rekomendacje dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)
2022

Zapewnianie jakości. Przegląd współczesnych modeli oraz rekomendacje dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)

Polski
Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021

Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Polski
Kwartalnik ZSK 4/2021
2021

Kwartalnik ZSK 4/2021

polski
Edukacja formalna wobec edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego
2021

Edukacja formalna wobec edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego

Polski
Zalecenia dla podmiotów przygotowujących wnioski o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
2021

Zalecenia dla podmiotów przygotowujących wnioski o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Polski
Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji
2021

Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji

Polski
Kwartalnik ZSK 3/2021

Kwartalnik ZSK 3/2021

polski
Model wspierający w doradztwie. Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK.
2021

Model wspierający w doradztwie. Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK.

polski
Kwartalnik ZSK 2/2021
2021

Kwartalnik ZSK 2/2021

polski
Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
2020

Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

polski
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG)
2021

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG)

polski
angielski
Kwartalnik ZSK 1/2021
2021

Kwartalnik ZSK 1/2021

polski
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Nieruchomości (SRKN)
2020

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Nieruchomości (SRKN)

polski
angielski
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK ROL)
2020

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK ROL)

polski
angielski
Zmiana zawodowa – Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów
2020

Zmiana zawodowa - Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów

polski
Testy wiedzy – tworzenie i stosowanie w weryfikacji efektów uczenia się
2020

Testy wiedzy – tworzenie i stosowanie w weryfikacji efektów uczenia się

polski
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE)
2020

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE)

polski
angielski
Kwartalnik ZSK nr 1

Kwartalnik ZSK nr 1

Zintegrowana strategia umiejętności 2030 (część szczegółowa)
2020

Zintegrowana strategia umiejętności 2030 (część szczegółowa)

polski
Raport referencyjny – aktualizacja
2015

Raport referencyjny - aktualizacja

polski
Rekomendacje w zakresie funkcjonowania instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020

Rekomendacje w zakresie funkcjonowania instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

polski
Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji. Edycja II (2020)
2020

Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji. Edycja II (2020)

polski
Wybierz ścieżkę kształcenia z nowymi aplikacjami ZRK
2020

Wybierz ścieżkę kształcenia z nowymi aplikacjami ZRK

polski
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy
2020

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy

polski
Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych
2020

Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych

polski
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Zdrowia Publicznego
2020

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Zdrowia Publicznego

polski
angielski
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji
2020

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji

polski
angielski
Katalog Metod Walidacji
2020

Katalog Metod Walidacji

polski
Niemiecki system doradztwa zawodowego w kontekście uzyskiwania kwalifikacji
2020

Niemiecki system doradztwa zawodowego w kontekście uzyskiwania kwalifikacji

polski
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem)
2020

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem)

polski
angielski
Rejestry Kwalifikacji w krajach unijnych
2020

Rejestry Kwalifikacji w krajach unijnych

polski
angielski
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Handlu
2020

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Handlu

polski
angielski
Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego
2020

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

polski
Aktorzy i kwalifikacje Analiza wybranych aspektów wdrażania  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
2019

Aktorzy i kwalifikacje Analiza wybranych aspektów wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

polski
Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego
2019

Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego

polski
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w pigułce
2019

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w pigułce

polski
Ramy kwalifikacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie
2019

Ramy kwalifikacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie

polski
Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego Wytyczne wraz z przykładami opisów (EDYCJA 2)
2020

Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego Wytyczne wraz z przykładami opisów (EDYCJA 2)

polski
Ocena potencjału wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez doradców zawodowych
2018

Ocena potencjału wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez doradców zawodowych

polski
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie
2019

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie

polski
angielski
Innowacyjne doradztwo zawodowe
2019

Innowacyjne doradztwo zawodowe

polski
Baza Dobrych Praktyk – Sprawdzone rozwiązania w zakresie walidacji
2019

Baza Dobrych Praktyk - Sprawdzone rozwiązania w zakresie walidacji

polski
Raport o walidacji efektów uczenia się w Polsce – stan na 2019 rok
2019

Raport o walidacji efektów uczenia się w Polsce – stan na 2019 rok

angielski
Ulotka moje portfolio
2019

Ulotka moje portfolio

polski
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
2020

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

polski
angielski
Nowa era w branży szkoleniowej
2019

Nowa era w branży szkoleniowej

polski
Kwalifikacje przyszłości
2019

Kwalifikacje przyszłości

polski
Wyznaczaj drogi rozwoju – ZSK w pigułce dla pracodawcy
2019

Wyznaczaj drogi rozwoju - ZSK w pigułce dla pracodawcy

polski
angielski
Wyznacz swoją drogę rozwoju – ZSK w pigułce dla pracownika
2019

Wyznacz swoją drogę rozwoju - ZSK w pigułce dla pracownika

polski
angielski
Broszura Sektorowe Ramy Kwalifikacji
2019

Broszura Sektorowe Ramy Kwalifikacji

polski
Ulotka ZSK w pigułce
2019

Ulotka ZSK w pigułce

polski