Zalecenia dla podmiotów przygotowujących wnioski o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Publikację przygotowała Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz eksperci Instytut Badań Edukacyjnych. Sformułowane w niej zalecenia dotyczą sposobu wypełniania poszczególnych pól wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych z obszaru sportu do ZSK.

Intencją podjętych działań było zachowanie spójności w opisach kwalifikacji kierowanych do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Propozycje odnoszą się do tych pól wniosku, które są szczególnie istotne z punktu widzenia integralności systemu kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w obszarze sportu.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 1,5 MB)

 

Zalecenia dla podmiotów przygotowujących wnioski o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2021
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Zespół ZSK