Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności jest kolejną ramą kwalifikacji, opracowaną tym razem dla sektora przetwórstwa żywności. Impulsem do powstania ramy – podobnie jak w przypadku poprzednich – było niedopasowanie edukacji branżowej do potrzeb rynku pracy oraz dynamicznych zmian zachodzących w obrębie samej branży.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności może być narzędziem wspierającym odczytywanie kompetencji i kwalifikacji pracowników w firmach/podmiotach produkujących żywność, niezależnie od ich wielkości czy stosowanych technologii. Przyczyni się też do możliwości porównywania kwalifikacji, samokształcenia i planowania rozwoju w tym ważnym dla całego społeczeństwa sektorze gospodarki.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2024
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Zespół SRK