Ramy kwalifikacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie

Przyspieszające tempo zmian cywilizacyjnych spowodowało, że tradycyjny podział życia ludzkiego na okres pobierania nauki i okres pracy zawodowej utracił już aktualność. Wymóg dostosowywania się do nowych technologii oraz łączenia i przyjmowania nowych ról w życiu i pracy sprawiają, że ciągłe uczenie się jest dziś koniecznością.

Odpowiedzią na to cywilizacyjne wyzwanie jest polityka na rzecz uczenia się przez całe życie, która w XXI wieku stała się jednym z głównych kierunków działań prorozwojowych w Unii Europejskiej. Systemy edukacji formalnej kształcące dzieci i młodzież nie są w stanie stworzyć odpowiednich warunków dla uczenia się przez całe życie – potrzebny jest rozwój edukacji pozaformalnej i powiązane z tym systemy nadawania kwalifikacji. W nowoczesnym państwie idea uczenia się przez całe życie musi być podstawą działania wszystkich instytucji realizujących zadania z zakresu edukacji formalnej oraz pozaformalnej. Działania te dotyczą nie tylko sfery edukacji, powinny je podejmować także inne środowiska kształtujące rzeczywistość społeczną i gospodarczą.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 1,6 MB)

 

Ramy kwalifikacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2019
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Chmielecka Ewa, Sławiński Stanisław, Saryusz-Wolski Tomasz, Stęchły Wojciech