Zapewnianie jakości. Przegląd współczesnych modeli oraz rekomendacje dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)

W raporcie dokonano przeglądu różnych rozwiązań systemowych dotyczących zapewniania jakości. Przeanalizowano metody o charakterze uniwersalnym, a także rozwiązania funkcjonujące w edukacji wyższej, gdzie doświadczenia związane zarówno z wewnętrznym (WZJ), jak i zewnętrznym zapewnianiem jakości (ZZJ) są
dość bogate i zróżnicowane.

Niniejszy raport nie zawiera przykładów, ponieważ organizacje, które zostały włączone do analizy, nie wyraziły zgody na ujawnienie swoich danych. Warto przy tym podkreślić, że stosowane systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach mogą decydować o ich przewadze konkurencyjnej, gdyż stanowią podsystem zarządzania. Dlatego też podmioty nie są skłonne do szerokiego dzielenia się informacjami o swoich metodach zarządzania jakością. Pomimo tego ograniczenia autorzy zawarli w niniejszej publikacji szereg własnych wniosków, sformułowanych na bazie swojej aktywności naukowej i eksperckiego doświadczenia w dziedzinie zarządzania jakością.

W ostatnim rozdziale, na podstawie zebranych analiz, autorzy przedstawili ogólne rekomendacje kierunkowe związane z zewnętrznym zapewnianiem jakości (ZZJ) w ZSK oraz funkcjonowaniem PZZJ. Zaprezentowali także przykładowe rozwiązania, dotyczące nie tyle konkretnych instytucji, ile całego systemu, w którym te instytucje działają. Z tego powodu, w niektórych aspektach, rekomendacje wykraczają poza zewnętrzne zapewnianie jakości określone, w dość wąskim zakresie, dla instytucji certyfikujących.

Pobierz publikację w języku polskim

Zapewnianie jakości. Przegląd współczesnych modeli oraz rekomendacje dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2022
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Zespół ZSK