Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Mody (SRK PM)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Mody jest narzędziem, które może zostać wykorzystane przez instytucje szkoleniowe, doradców zawodowych, osoby opisujące kwalifikacje, a także wszystkich zainteresowanych pracą w sektorze.

Sektor przemysłu mody to dział gospodarki o dużym potencjale. Na jego potrzeby tworzone są obecnie nowe kierunki studiów, otwiera się w tej dziedzinie również nowa przestrzeń dla edukacji pozaformalnej.

SRK PM określa kluczowe dla sektora kompetencje. Ma odpowiadać na bieżące oczekiwania pracodawców, pomagać w opracowywaniu adekwatnych do potrzeb rynku pracy programów kształcenia i szkolenia oraz ułatwiać rekrutację pracowników i planowanie ich rozwoju zawodowego.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 2 MB)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Mody (SRK PM)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2018
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Czajak Dominika, Kochańska Magdalena, Panowicz Mateusz, Wasiak-Radoszewski Aleksander , Wilczyńska Berenika , Żurawski Andrzej