Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie (SRKS)

SRKS porządkuje kwalifikacje kadr sportowych, poświadczone dyplomami i certyfikatami: trenerów, instruktorów, animatorów i innych osób prowadzących zajęcia sportowe oraz treningi wyczynowe.

SRKS opisuje, jakie kompetencje są niezbędne do uzyskania kwalifikacji trenerskich na każdym z poziomów, ułatwia uznanie kompetencji zdobytych także w wyniku uczenia się nieformalnego i pozaformalnego. Umożliwi porównywanie między sobą kwalifikacji trenerskich w kraju i za granicą. Rama ma pomóc w ocenie przygotowania i umiejętności trenerów, porównywaniu kwalifikacji sportowców, co ułatwi zaplanowanie ścieżki kariery w branży sportowej. SRKS pozwala określić wymagania wobec asystentów, instruktorów i trenerów w taki sposób, aby były zrozumiałe i dla branży, i dla klientów.

Pobierz publikację w języku polskim
Pobierz publikację w języku angielskim
 

Podobne wpisy:

Close Menu
X
Skip to content