Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie (SRKS)

SRKS porządkuje kwalifikacje kadr sportowych, poświadczone dyplomami i certyfikatami: trenerów, instruktorów, animatorów i innych osób prowadzących zajęcia sportowe oraz treningi wyczynowe.

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie opisuje, jakie kompetencje są niezbędne do uzyskania kwalifikacji trenerskich na każdym z poziomów, ułatwia uznanie kompetencji zdobytych także w wyniku uczenia się nieformalnego i pozaformalnego. Umożliwia porównywanie między sobą kwalifikacji trenerskich w kraju i za granicą.

SRKS pomaga w ocenie przygotowania i umiejętności trenerów, porównywaniu kwalifikacji sportowców, co ułatwi zaplanowanie ścieżki kariery w branży sportowej. Publikacja pozwala określić wymagania wobec asystentów, instruktorów i trenerów w taki sposób, aby były zrozumiałe i dla branży, i dla klientów.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)
Pobierz publikację w języku angielskim(PDF, 2 MB)

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dniu 21.06.2017 r.

Pobierz rozporządzenie (PDF, 326 KB)
 

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie (SRKS)

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2015
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Kania Maciej , Kowalski Ryszard, Krawczyński Marcin , Lewandowska-Plińska Anna , Makaruk Hubert, Niedzielska Ewa , Perkowski Krzysztof , Piotr Marek, Piotrowska-Całka Ewa , Ratajczak Joanna, Rosińska Joanna , Siniarski-Czaplicki Michał , Szumilewicz Anna , Żyśko Jolanta