Kwalifikacje a potrzeby uczących się dorosłych

Edukacja osób dorosłych jest tematem, któremu nadaje się duże znaczenie, zwłaszcza w obszarze kształtowania polityk publicznych, w tym polityki na rzecz spójności społecznej, rozwijania kapitału społecznego i ludzkiego. Jest to też element koncepcji uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning), w której podkreśla się, że samo uczenie się jest procesem indywidualnego rozwoju odbywającego się na wszystkich etapach życia – od nauki we wczesnym dzieciństwie do uczenia się na emeryturze.

Niniejsza publikacja obejmuje wyniki analizy zapisów zawartych we wnioskach o włączenie kwalifikacji rynkowych zgłoszonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w latach 2016–2022. Koncentruje się ona przede wszystkim na uchwyceniu sposobu, w jaki zapisy zamieszczone we wnioskach zgłoszonych do systemu wychodzą naprzeciw potrzebom uczących się osób dorosłych, dając im możliwość identyfikacji i potwierdzenia uzyskanych
kompetencji. Perspektywa mikrostrukturalna jest tutaj szczególnie ważna, zwłaszcza, że bywa ona często pomijana, gdy chodzi o kwestie kompleksowe, działania systemów czy subsystemów społecznych, w szczególności zaś wówczas, gdy mowa o gospodarce i jej konkurencyjności.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)

Kwalifikacje a potrzeby uczących się dorosłych

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2024
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Maj Milena, Pieńkosz Julita