Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla ministerstw (2018)

Poradnik przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK, w szczególności dla pracowników ministerstw oraz w przypadku delegacji zadań: dla pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministerstwa, samorządów zawodowych i organizacji gospodarczych.

Publikacja zawiera rozwinięcie wybranych zagadnień omówionych w opracowaniu: „Podstawowe procedury w  realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje w ZSK”. Uwzględnia doświadczenia z działań związanych z wdrażaniem ZSK od stycznia 2016 r. do czerwca 2018 roku.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2,4 MB)

 

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla ministerstw (2018)

okładka Publikacji o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK
okładka Publikacji o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2019
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Kowalik Borys , Ziewiec - Skokowska Gabriela , Hernik Kamila, Ponikowska Marta , Sławiński Stanisław