Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud)

SRK-Bud porządkuje kwalifikacje typowe dla sektora budowlanego.

W budownictwie, podobnie jak w wielu innych branżach gospodarki, obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Migracja na dużą skalę osób o różnych kompetencjach sprawia, że coraz bardziej jest odczuwalny brak spójnych i przejrzystych opisów kwalifikacji oraz certyfikatów, uzyskiwanych przez pracowników w edukacji formalnej i pozaformalnej. Opracowanie SRK-Bud może ułatwić pracownikom planowanie ścieżki kariery poprzez nabywanie kwalifikacji, pracodawcom pozwoli na ich rzetelną ocenę.

Pobierz publikację w języku polskim
Pobierz publikację w języku angielskim

 

Podobne wpisy:

Close Menu
X
Skip to content