Raport o walidacji efektów uczenia się w Polsce – stan na 2019 rok

Raport zawiera podstawowe informacje o walidacji efektów uczenia się:

  • w systemie oświaty,
  • w szkolnictwie wyższym,
  • w odniesieniu do kwalifikacji rynkowych i uregulowanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Informacje te dotyczą m.in. mechanizmów walidacji w każdym z wyżej wymienionych obszarów, zapewniania jakości tego procesu, wsparcia dla osób przystępujących do walidacji oraz monitoringu walidacji. W raporcie opisano również, jaką rolę w walidacji odgrywają narzędzia Europass i Youthpass oraz systemy ECTS i ECVET. Dokument kończy się przedstawieniem głównych strategii obowiązujących w Polsce, które zakładają wykorzystanie i rozwój walidacji.

Raport powstał w celu przedstawienia na arenie międzynarodowej postępów we wdrożeniu przez Polskę postanowień Zalecenia z 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2012/C 398/01).
 
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 1,1 MB)

 

Raport o walidacji efektów uczenia się w Polsce – stan na 2019 rok

JĘZYK PUBLIKACJI
angielski
DATA PUBLIKACJI
2019
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Gmaj Iwona, Grzeszczak Joanna , Karolina Kwiatosz, Pierwieniecka Roksana, Walicka Sylwia