Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji powstał w połowie 2016 roku na mocy Ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534). ZRK pełni rolę szczególnego łącznika pomiędzy różnymi systemami kwalifikacji funkcjonującymi dotychczas autonomicznie. Gromadzone są w nim ważne informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Z rejestru można dowiedzieć się m.in., jakie konkretne wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać daną kwalifikację, oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 6 MB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 8 MB)

 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2019
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Zespół ZSK