Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji powstał w połowie 2016 roku na mocy Ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534). ZRK pełni rolę szczególnego łącznika pomiędzy różnymi systemami kwalifikacji funkcjonującymi dotychczas autonomicznie. Gromadzone są w nim ważne informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Z rejestru można dowiedzieć się m.in., jakie konkretne wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać daną kwalifikację, oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn