O wpisywaniu do ZRK kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych. Krok po kroku

Zintegrowany System Kwalifikacji funkcjonuje w Polsce od 2016 r. Kluczowymi elementami tego systemu są Polska Rama Kwalifikacji, obejmująca 8 poziomów, oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, w którym gromadzone są informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Dzięki ZSK łatwiejsze staje się uporządkowanie i porównywanie kwalifikacji.

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych zarówno z opisywaniem kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, jak i z wpisywaniem ich do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Jest ona efektem doświadczeń ze współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych a przedstawicielami uczelni.

Materiał ten jest skierowany przede wszystkim do przedstawicieli uczelni, Instytutów PAN i instytutów badawczych zainteresowanych wpisaniem do ZRK kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Czytelnicy znajdą w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki co do tego, jak można – krok po kroku – włączyć do ZSK kwalifikację nadawaną po ukończeniu studiów podyplomowych.  Umieszczona w aneksie „Checklista” nadaje poradnikowi wymiar interaktywny. Dzięki niej czytelnicy mogą zapisywać postęp prac nad opisem kwalifikacji i planować następne kroki.

Pobierz publikację w języku polskim (wersja graficzna – podstawowa)
Pobierz publikację w języku polskim (wersja zgodna ze standardem WCAG – dostępna cyfrowo)

O wpisywaniu do ZRK kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych. Krok po kroku

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2022
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Rostworowski Michał