Co zrobić by awansować wewnątrz firmy?

Awans wewnętrzny najczęściej jest formą nagrody dla pracownika. Pracodawca lub przełożony daje w ten sposób znać, że jest zadowolony z pracy, jaką wykonuje “obdarowany” awansem. Awans to również sygnał dla zatrudnionego, że firma chce inwestować w jego rozwój, a tym samym zatrzymać go na firmowym “pokładzie”. Jak awansować wewnątrz firmy? Jakie są szanse i niebezpieczeństwa awansu wewnętrznego?

Continue Reading Co zrobić by awansować wewnątrz firmy?

Jak połączyć prace zdalną z życiem prywatnym?

Praca zdalna jeszcze do niedawna była przywilejem dostępnym dla niewielu. Gloryfikowana, uważana za formę "benefitu" z dnia na dzień stała się obowiązkiem dla milionów obywateli Unii Europejskiej — w tym Polski. Skala i szybkość zmian, które nastąpiły przez pandemiczny "lockdown" przerosły możliwości adaptacyjne ogromnej rzeszy pracowników, przyzwyczajonych do regularnych wizyt w biurach. Home office ze Świętego Graala stał się dla wielu kolejnym kręgiem piekła, z którym zmuszeni są radzić sobie lepiej lub gorzej każdego dnia. Powstają więc pytania — jak oddzielić obowiązki zawodowe od rodzinnych, kiedy biuro i dom są tym samym miejscem? Jak połączyć prace zdalna z życiem prywatnym tak, żeby oba te segmenty zyskiwały, a nie cierpiały?

Continue Reading Jak połączyć prace zdalną z życiem prywatnym?

Przeznaczanie czasu pracy na wymianę wiedzy między pracownikami i wewnętrzne szkolenia

“Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki” - tak twierdził Benjamin Franklin. Z pewnością zgodzi się z nim każdy właściciel firmy, jak również menedżer wyższego szczebla. Co jednak gdy wiedzą trzeba się dzielić? Większość pracodawców dobrze rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności personelu, zarówno poprzez szkolenia i kursy zewnętrzne, jak i te organizowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Kiedy jednak wymiana wiedzy odbywa się kosztem godzin pracy, częstym staje się pytanie — czy jest to opłacalne dla firmy? Czy przeznaczenie czasu pracy na wymianę wiedzy między poszczególnymi pracownikami i wewnętrzne szkolenia przynosi firmie korzyści ? Jeśli tak, to jakie?

Continue Reading Przeznaczanie czasu pracy na wymianę wiedzy między pracownikami i wewnętrzne szkolenia

Wywiad z kierowcą zawodowym TIR-a

Pan Przemysław od 25 lat jest zawodowym kierowcą ciężarówki. Jak wielu innych codziennie pokonuje setki kilometrów po europejskich drogach, dostarczając ładunki między poszczególnymi krajami strefy Schengen. Kwalifikacje zawodowe, które posiada, umożliwiają mu przewóz m.in. paliw i towarów niebezpiecznych. Zawodowy kierowcy to ciężka i wymagająca praca, ale pan Przemysław jest świetnym przykładem na to, że nawet z najmniejszych rzeczy można czerpać fantastyczną energię.

Continue Reading Wywiad z kierowcą zawodowym TIR-a

Emerytura w Polsce i innych krajach EU

Przejście na emeryturę w określonym wieku jest przywilejem obowiązującym obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej. W zależności jednak od kraju, stażu pracy czy płci, każde państwo UE posiada swoje własne, wewnętrzne regulacje w tym zakresie. Jak wygląda wiek emerytalny w Polsce w porównaniu do pozostałych Państw członkowskich? W jakim kraju UE na emeryturę przechodzi się najpóźniej, a w jakim najszybciej?

Continue Reading Emerytura w Polsce i innych krajach EU

Motywowanie pracowników do rozwoju

Zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę jest jednym z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa i budowanie przewagi na rynku. Motywować pracowników warto jednak nie tylko do wydajniejszego wypełniania obowiązków, ale przede wszystkim do nauki i podnoszenia kompetencji. To jednak trudne zadanie, zwłaszcza kiedy okazuje się, że nie zawsze wystarczą nagrody finansowe czy darmowe wejście na siłownię. Praca bez szans rozwoju frustruje i to właśnie jasna i przejrzysta ścieżka zawodowa może okazać się lepszą motywacją od kolejnych “owocowych czwartków". Czym jednak jest motywacja, co motywuje i jak wykorzystać różne rodzaje motywacji do rozwoju kompetencji zawodowych swoich podwładnych?

Continue Reading Motywowanie pracowników do rozwoju

Statystyki zarobków per kwalifikacje zawodowe

Doświadczenie, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe — to główne elementy, które wpływają na zarobki. Nie są jednak jedyne. Wysokość wypłaty zależy również od czynników społeczno-kulturowych czy ekonomicznych w miejscu podjęcia pracy. Różne wynagrodzenie za tą samą pracę można dostać w Warszawie, a inne w Poznaniu. Niezależnie jednak od miejsca, podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności, pomaga w pozyskaniu podwyżki, jak również zwiększa szanse na znalezienie ciekawszej oferty pracy.

Continue Reading Statystyki zarobków per kwalifikacje zawodowe

Czy warto zacząć pracować w trakcie studiów?

Idea nauki przez całe życie jeszcze nigdy nie była tak aktualna, jak obecnie. Zmiany technologiczne, gospodarcze i socjologiczne wymuszają ciągły rozwój niezależnie od wieku. Dynamika zmian mocno oddziałuje również na rynek pracy, który wymaga od nowych uczestników konkretnych umiejętności, już w momencie stawiania na nim pierwszych kroków. Uzyskanie określonego doświadczenia zawodowego na uczelni wyższej nie zawsze jest jednak możliwe. Tym samym absolwent wchodzący na rynek pracy często nie może realnie konkurować z innymi uczestnikami "gry o wymarzoną pracę". Szansą na uzupełnienie teorii o praktykę i podniesienie swoich kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych już na etapie startu, może okazać się podjęcie pracy w trakcie trwania studiów. Jakie szanse i niebezpieczeństwa rodzi łączenie nauki i pracy?

Continue Reading Czy warto zacząć pracować w trakcie studiów?

Kiedy zacząć planować karierę zawodową?

Podstawa każdego sukcesu jest dobry plan...i nieco szczęścia. Nie inaczej jest z karierą zawodową. Jak w każdym planie, tak również w tym dotyczącym kariery, warto stawiać na sprawdzone rozwiązania i ograniczać element losowy do minimum. Kiedy rozpocząć planowanie kariery zawodowej? Od czego zacząć? Jak etapami dopracowywać plan do perfekcji? Co zrobić, żeby zmaksymalizować szansę sukcesu?

Continue Reading Kiedy zacząć planować karierę zawodową?

Czy warto odbyć bezpłatne praktyki?

Wyzysk czy szansa? Bezpłatne praktyki zawodowe i studenckie budziły i nadal budzą sporo kontrowersji. Z jednej strony pozwalają zdobyć tak potrzebne doświadczenie jeszcze w trakcie nauki, z drugiej natomiast często postrzegane są jako niemoralny sposób przedsiębiorstw na pozyskanie darmowej siły roboczej. Czy warto więc odbywać praktyki bezpłatnie? Jakie szanse niesie taka forma zdobywania doświadczenia zawodowego? Czym kierować się wybierając nieodpłatne praktyki, żeby zyskać, a nie stracić?

Continue Reading Czy warto odbyć bezpłatne praktyki?
Close Menu
X
Skip to content