Zarządzanie procesami płacowymi

Zarządzanie procesami płacowymi jest jednym z najważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zadań w przedsiębiorstwie. Na czym dokładnie polega praca specjalistów ds. kadr i płac? Dlaczego warto kształcić się w tym kierunku? W jaki sposób możesz potwierdzić swoje kompetencje w obszarze kadr i płac?

Na czym polega zarządzanie procesami płacowymi?

Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty i rozliczania świadczeń związanych z pracą wykonywaną przez pracownika. Część firm korzysta w tym celu z usług biur rachunkowych, inne posiadają własne działy kadrowo-płacowe. Zadaniem osób odpowiedzialnych za zarządzanie procesami płacowymi jest nie tylko dbałość o rozliczanie wynagrodzeń pracownika, ale i terminowa regulacja zobowiązań wobec instytucji państwowych, np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędu skarbowego.

Obowiązki osób zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń zmieniają się wraz z ich rozwojem zawodowym, np. awansem na stanowiska kierownicze w działach kadrowo-płacowych lub biurach rachunkowych. Do głównych wyzwań należą wtedy: zarządzanie pracą zespołu, kształtowanie polityki płacowej firmy i tworzenie procesów kadrowych. To odpowiedzialne zadania, które bezpośrednio wpływają na wizerunek i sukces przedsiębiorstwa – zarówno wśród pracowników, jak i kontrahentów.

Specjalista ds. kadr i płac – zawód przyszłości?

Praca na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac wymaga kompetencji merytorycznych, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Ze względu na zmiany zachodzące w prawie i na rynku pracy, istotny jest również nieustanny rozwój wiedzy i umiejętności. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie  jest stałe – według prognoz Barometru Zawodów 2022 w najbliższym roku pracownicy ds. rachunkowości i księgowości będą znajdowali się w grupie zawodów deficytowych. Z pewnością jest to argument przemawiający za zdobywaniem wiedzy i kompetencji z tego obszaru.

Rozliczanie wynagrodzeń – jak potwierdzić swoje kompetencje?

Z zarządzaniem procesami płacowymi wiąże się duża odpowiedzialność, dlatego właścicielom firm zależy na współpracy z osobami, które posiadają odpowiednie kompetencje i umiejętności. Nic dziwnego – w końcu jakość realizacji wymienionych wcześniej zadań jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W jaki sposób możesz przekonać potencjalnego pracodawcę, że posiadasz wiedzę niezbędną w przyszłej pracy?

Do wyboru masz wiele opcji, m.in. studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości oraz kursy i szkolenia z zakresu zarządzania procesami płacowymi. Możesz również samodzielnie zgłębiać niezbędną wiedzę, a następnie postarać się o zdobycie odpowiedniego certyfikatu, korzystając ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uzyskanie kwalifikacji Zarządzanie procesami płacowymi będzie cennym punktem w CV przyszłych i obecnych księgowych oraz pracowników działów kadrowo-płacowych. Opcją tą mogą być również zainteresowani przedsiębiorcy, którzy chcą samodzielnie zarządzać procesami płacowymi w swoich firmach. 

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn