Identyfikowanie predyspozycji zawodowych

Ocena tego, czy kandydat sprawdzi się na konkretnym stanowisku, zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne i predyspozycje zawodowe. W tym artykule przyjrzymy się tym ostatnim – w jaki sposób można je sprawdzić i dlaczego warto to robić nie tylko podczas rekrutacji?

Co to są predyspozycje zawodowe i jakie jest ich znaczenie?

Predyspozycje zawodowe to zestaw cech i zdolności, które umożliwiają danej osobie pracę na konkretnym stanowisku. Mogą to być m.in. umiejętności analityczne, uzdolnienia artystyczne, empatia, efektywne zarządzanie swoim czasem lub kreatywność. Przykładowo: osoba starająca się o pracę jako manager powinna wyróżniać się odwagą i zdolnościami przywódczymi. Bez tych cech może mieć problemy z realizacją powierzonych zadań.

Predyspozycje zawodowe różnią się od kwalifikacji przede wszystkim sposobem ich weryfikacji. Rekruter może ocenić kwalifikacje kandydata m.in. analizując jego historię zawodową, prosząc o wykonanie zadania rekrutacyjnego lub pytając o zagadnienia wymagające konkretnej wiedzy lub umiejętności. Do oceny predyspozycji zawodowych służy z kolei wywiad behawioralny, który umożliwia weryfikację cech charakteru lub zdolności kandydata niezbędnych do realizacji zadań na konkretnym stanowisku.

Badanie predyspozycji zawodowych wykonuje się nie tylko w procesach rekrutacyjnych, lecz także w celu analizy możliwości rozwoju zawodowego pracowników organizacji. Dzięki temu pracownik działu HR ma możliwość stworzenia ścieżki awansu oraz zaproponowania formy uzupełnienia kompetencji, np. w celu zmiany stanowiska pracy.

Predyspozycje osobowościowe – dlaczego także są ważne?

Na to, jakie są predyspozycje zawodowe kandydata lub pracownika, wpływają również jego predyspozycje osobowościowe. Składają się na nie typy osobowości (najprostszy podział wyróżnia dwie opcje: ekstrawertyczny i introwertyczny) oraz temperamentu (w klasycznym ujęciu mówi się o czterech typach: sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik). Osobowość osoby starającej się o pracę na konkretnym stanowisku ma duże znaczenie dla jakości jego pracy. Przykładowo: w zawodach wymagających umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia negocjacji czy bezpośredniego kontaktu z kontrahentami lepiej sprawdzi się osoba o typie osobowości ekstrawertyka niż introwertyka. Do oceny predyspozycji osobowościowych służą m.in. testy i wywiady behawioralne.

Badanie predyspozycji zawodowych – jak zdobyć certyfikat?

Jeśli posiadasz niezbędną wiedzę i kompetencje, możesz starać się o uzyskanie oficjalnego certyfikatu z zakresu identyfikowania predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji. Kwalifikacja ta jest włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co gwarantuje, że egzamin sprawdza faktyczną wiedzę i umiejętności i kończy się uzyskaniem wiarygodnego certyfikatu, rozpoznawalnego w całej UE. Wymogiem formalnym umożliwiającym staranie się o certyfikat jest kwalifikacja pełna na poziomie 6 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) lub wyższym (ukończenie co najmniej studiów I stopnia).

Potwierdzenie wiedzy z zakresu analizy predyspozycji zawodowych otwiera Ci nowe możliwości pracy w branży HR, m.in. na stanowisku rekrutera, headhuntera, doradcy zawodowego czy pracownika agencji pośrednictwa pracy.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

Facebook
Twitter
LinkedIn