Kwalifikacja “Montowanie turbin wiatrowych”

dwie osoby w strojach roboczych na tle pola z turbinami wiatrowymi
W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji można znaleźć również "zielone" kwalifikacje, związane np. z odnawialnymi źródłami energii.

Jedną z nich jest “Montowanie turbin wiatrowych (WTG – Wind Turbine Generator)“.

Osoba posiadająca tę kwalifikację jest przygotowana do wykonywania prac montażowych turbiny wiatrowej, w szczególności:

  • przygotowuje stanowisko pracy, sprawdza kompletność oraz stan techniczny dostarczonych komponentów oraz osprzętu instalacyjnego i akcesoriów;
  • stosuje zasady prawidłowego przygotowania poszczególnych komponentów do podniesienia, osadzania i montażu;
  • używa właściwych znaków werbalnych i niewerbalnych do komunikacji z dźwigowym w zakresie podczepiania oraz unoszenia i osadzania komponentów turbiny;
  • wykonuje montaż, stosując się do wytycznych zawartych w instrukcji producenta, dobiera odpowiednie narzędzia i urządzenia służące do montażu oraz przynależne im akcesoria, stosuje się do dokumentacji technicznej w zakresie ich użytkowania i serwisowania;
  • zapewnia odpowiednie źródło energii zintegrowanej z urządzeniem lub zewnętrznej;
  • przestrzega ogólnych zasad BHP, ppoż, ochrony środowiska i ergonomii na stanowisku pracy.

Osoba legitymująca się certyfikatem potwierdzającym posiadanie tej kwalifikacji jest przygotowana do podjęcia zatrudnienia w firmach zajmujących się instalacją farm wiatrowych na lądzie i morzu, zarówno w kraju, jak i za granicą, pod warunkiem posiadania aktualnych dokumentów poświadczających odbycie okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy na farmach wiatrowych.

Kwalifikacja jest skierowana do:

  • osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia z pracą na farmach wiatrowych, ani wykształcenia kierunkowego, ale chcące podjąć pracę w tym zawodzie np. absolwenci szkół ogólnokształcących, osoby chcące się przekwalifikować i podjąć pracę w nowej dziedzinie;
  • osób, które posiadają pewne przygotowanie kierunkowe, jako absolwenci techników i szkół branżowych związanych z branżą budowlaną (BUD), mechaniczną (MEC), elektroenergetyczną (ELE), dla których kwalifikacja może stanowić ważne uzupełnienie warsztatu zawodowego;
  • uczniów innych szkół branżowych i techników jako kwalifikacja uzupełniająca;
  • kwalifikacja może być również wykorzystana do potwierdzenia kompetencji kandydatów, którzy mają pewną wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji turbin wiatrowych i chcieliby zdobyć formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności.

Więcej informacji nt. kwalifikacji “Montowanie turbin wiatrowych (WTG – Wind Turbine Generator)” można znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Już niedługo, kiedy kwalifikacja otrzyma Instytucję Certyfikującą (IC) oraz Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn