Realna pomoc w Twoim regionie!

Zmiany na rynku pracy wymagają szybkich i zdecydowanych reakcji. Pomocny przy podejmowaniu decyzji jest Zintegrowany System Kwalifikacji. To idealne rozwiązanie gwarantujące wsparcie firm, instytucji oraz pracowników.

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Zintegrowany System Kwalifikacji od wielu lat skutecznie wspierają przedsiębiorców, instytucje, samorządy oraz polskich pracowników. Tworzą i wdrażają rozwiązania, które stawiają na rozwój poprzez edukację oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Mowa o zdobywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji oraz gromadzeniu osiągnięć. Aby wspomóc działania w każdym zakątku naszego kraju postanowiono stworzyć Regionalne Centra ds. ZSK.

Regionalne Centra ds. ZSK i wspierania LLL

Na terenie Polski, a dokładnie w 16 miastach wojewódzkich, pracuje aż 31 regionalnych liderów i liderek oraz ekspertów IBE. Razem wspierają działania podmiotów zainteresowanych dołączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kierując się mottem: RELACJE – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ – PROFESJONALIZM.

Regionalne Centra ds. ZSK przeprowadziły już w całej Polsce ponad  640 seminariów oraz 15 tys. spotkań. Podpisano również 17 porozumień z partnerami, aby aktywnie działać na rynku pracy w każdym regionie kraju. 

Regionalni liderzy ds. ZSK wzięli udział w blisko 250 wydarzeniach:  konferencjach, kongresach gospodarczych czy targach. Przez cały czas przekazują wiedzę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz możliwościach współpracy. Jak można skorzystać z ich pomocy?

Realna pomoc w regionach

Regionalne Centra ds. ZSK aktywnie działają przy budowaniu partnerstw na rzecz rozwoju branż, firm i regionów. Nawiązują współpracę między edukacją, biznesem oraz jednostkami samorządowymi.

Ich zadaniem jest doradzanie i wspieranie w opisywaniu oraz włączaniu kwalifikacji rynkowych do ZSK. Pomagają w uzyskaniu statusu instytucji certyfikującej oraz organizacji bezpłatnych seminariów, konferencji i spotkań dotyczących ZSK. 

Centra współpracują z wieloma branżami: motoryzacja i elektromobilność, IT, przemysł górniczy, energii odnawialnych, nieruchomości, czy paliw alternatywnych paliw. Organizują konferencje w całej Polsce oraz realizują projekty badawcze dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje. Dzięki umiejętnemu budowaniu relacji z instytucjami, przedsiębiorcami oraz administracją państwową, powstała rozbudowana sieć współpracy na terenie Polski.

Owoce współpracy i działalności

Pomoc, wsparcie i współpraca przekładają się na realne korzyści i wspólne projekty. Regionalne Centra ZSK wspierają innowacyjne i globalne programy. Najlepszym przykładem jest współpraca z IBM przy P-TECH (Pathways in Technology). To znany program edukacyjny, dzięki któremu uczniowie z całego świata mają możliwość rozwijania unikalnych umiejętności i kompetencji. Bezpośrednio przekładają się one na nowe, poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje!

P-TECH oparty jest na współpracy samorządów, partnerów biznesowych oraz szkół. Instytut Badań Edukacyjnych, który jest partnerem merytorycznym programu, czuwa nad odpowiedzialnym rozwojem działających już modeli edukacji. Misją IBE oraz Regionalnych Liderów ds. ZSK jest , aby model P-TECH stał się wzorcowym projektem w obszarze edukacji zawodowej w Polsce. 

Warto dodać, że w ramach współpracy podpisane już pięć umów partnerskich ze znanymi firmami. Kluczową wartością tego projektu jest wspieranie uczniów, nauczycieli oraz szkół w rozwoju umiejętności, które przydają się na nowoczesnym, cyfrowym rynku pracy. 

Zaproszenie do współpracy

Regionalne Centra ds. ZSK i wspierania LLL zapraszają wszystkie instytucje, pracodawców i osoby indywidualne do zapoznania się z ich działaniami i pełną ofertą na stronie ZSK

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn