Dzień Niewidzialnej Pracy – kwalifikacje w ZSK

dwie osoby trzymające przybory do sprzątania
Dzień Niewidzialnej Pracy zwraca naszą uwagę na wszystkie prace wykonywane dla rodziny lub w ramach wolontariatu. To zajęcia nieopłacane, często niezauważane nie tylko przez ekonomistów, ale nawet przez samych beneficjentów. Wiele z zajęć wykonywanych nieodpłatnie w ramach obowiązków domowych to kwalifikacje, które dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji można potwierdzać wiarygodnymi certyfikatami.
[ilustracja: Canva]

Zgodnie z definicją OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) prace nieopłacane to wszystkie ta zajęcia, które wykonująca je osoba (zazwyczaj są to kobiety) wykonuje w ramach rutynowych pracach domowych: sprzątanie, przygotowywanie posiłków, zakupy, zarządzanie funkcjonowaniem gospodarstwa domowego, opieka nad niesamodzielnymi członkami rodziny i/lub zwierzętami itp.

Wg danych dostarczonych przez International Labour Organization wartość nieodpłatnej pracy wynosi, w zależności od kraju, równowartość od 10% do 39% PKB danego państwa (w państwach OECD to średnio 15%).

Dlatego też warto nie tylko docenić niewidzialną pracę, ale też zauważyć, jak wiele cennych umiejętności nabywa się tylko dzięki pracy w domu.

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji znaleźć można, m. in., następujące kwalifikacje związane z codziennymi obowiązkami domowymi:

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn