Jak narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji mogą wesprzeć pracowników HR?

laptop z wyświetlonymi ikonami różnych obszarów działań HR
Dzień Pracownika HR, obchodzony 20 czerwca, to dobra okazja, żeby przedstawić narzędzia opracowane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które powstały m.in. po to, żeby wspierać specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi w ich codziennych zadaniach.
[ilustracja: Canva]

Branża HR to rozległy obszar. Obejmuje wszystkie sprawy związane w firmie z najważniejszymi kwestiami, czyli sprawami pracowników: od pozyskania z rynku najwartościowszych i najlepiej spełniających oczekiwania przedsiębiorstwa osób, poprzez zatrzymanie ich w firmie, tworzenie opisów stanowisk i ścieżek awansu, aż po dbanie o pracowniczy rozwój i efektywność. Coraz częściej wagę takich działań doceniają nawet niewielkie firmy.

W ZSK rozumiemy, że osoby zajmujące się HR potrzebują wsparcia w usprawnieniu swoich działań oraz narzędzi ułatwiających zwiększenie obiektywizmu i standaryzacji np. wymagań na dane stanowisko lub kandydatów do pracy. Przydatna może też być np. aplikacja pozwalająca rozpoznać, opisać i udokumentować posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Mamy świadomość potrzeb branży HR. Dlatego proponujemy kilka narzędzi, które mogą ułatwić Państwu pracę podczas:

 • prowadzenia procesów rekrutacji, w tym tworzenia:
  • opisów stanowisk pracy;
  • profili kandydatów;
 • prowadzenia usług doradczych, w tym poprzez:
  • pomiar (diagnostykę) predyspozycji, umiejętności, zainteresowań;
  • rozpoznanie potencjału i możliwych ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego;
 • prowadzenia usług szkoleniowych, w tym:
  • opisu zapotrzebowania na usługi szkoleniowe za pomocą efektów uczenia się;
  • uwzględniania progresji PRK w rozwoju pionowym lub poziomym;
  • weryfikacji tego, co powinno być wynikiem inwestycji rozwojowej.

>>> Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
>>> Kwalifikacje jutra – Praktyczny przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)
>>> Czatbotka Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: Zeterka
>>> Sektorowe Ramy Kwalifikacji
>>> Metoda Bilansu Kompetencji
>>> Moje Portfolio
>>> Kompas
>>> Mikropoświadczenia i Odznaka+

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

zrzut ekranu głównej strony kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), jako narzędzie uczenia się przez całe życie, może być wykorzystany we wszystkich wymienionych we wstępie obszarach HR. Wykorzystując dane dotyczące kwalifikacji i instytucji, które te kwalifikacje nadają, mamy możliwość tworzenia narzędzi i aplikacji wspierających pracowników HR w ich działaniach.

Rejestr jest: powszechny, publiczny, jawny, transparentny. Wspiera realizację polityki uczenia się przez całe życie. Ułatwia dostęp do wiarygodnych informacji o możliwych do zdobycia kwalifikacjach wysokiej jakości: o tym, jakie kwalifikacje są włączone do ZSK, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać daną kwalifikację oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania. Opis każdej kwalifikacji w ZRK prezentowany jest według tego samego schematu, co ułatwia porównywanie wymagań i odszukiwanie żądanych informacji.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest, obok Polskiej Ramy Kwalifikacji, kluczowym elementem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wdrażanego w Polsce na mocy ustawy z 22 grudnia 2015 r.

Więcej informacji na temat Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można uzyskać pisząc pod adres: rejestr@ibe.edu.pl. Instytut Badań Edukacyjnych organizuje również bezpłatne seminaria informacyjne dotyczące ZRK. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: seminaria.zrk@ibe.edu.pl.

Kwalifikacje jutra – Praktyczny przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)

jedna ze stron Praktycznego przewodnika po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji - Jak wykorzystać ZRK w praktyce?

Przewodnik po ZRK skierowany jest m.in. do pracowników działów HR, którzy chcieliby efektywnie korzystać z bogatych zasobów Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Przewodnik zapewnia interaktywną pomoc w podróży po ZRK, wskazuje, jak znaleźć interesujące nas kwalifikacje i korzystać z danych gromadzonych w Rejestrze, podaje przykłady kwalifikacji jutra, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Za pomocą narzędzia poznajemy ciekawe historie, które pokazują, że kwalifikacje można dzisiaj zdobywać w różny sposób – dlatego planowanie ścieżek rozwoju staje się coraz bardziej inspirującym i wymagającym zadaniem.

Więcej informacji na temat Przewodnika po ZRK można uzyskać pisząc pod adres: przewodnikzrk@ibe.edu.pl. Instytut Badań Edukacyjnych organizuje również bezpłatne seminaria informacyjne dotyczące Przewodnika. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: seminaria.zrk@ibe.edu.pl.

Czatbotka Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: Zeterka

Zrzut ekranu ze Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozwiniętą Czatbotką Zeterką

Zeterka odpowiada na pytania o Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Wspiera pracowników HR w poszukiwaniu dróg kształcenia albo rozwoju zawodowego pracowników. Proponuje wypełnienie ankiety preferencji zawodowych i za pomocą odpowiednich filtrów dobiera kwalifikacje dopasowane do potrzeb i preferencji użytkownika oraz wyszukuje kwalifikacje za pomocą słów kluczowych. Czatbotka Zeterka powstała z myślą o wsparciu procesów automatycznego doradztwa.

Test predyspozycji to autorski test, inspirowany Hollandem i wykorzystującym jego kategorie. Po odpowiedzi na 30 lub 60 pytań otrzymujemy propozycje kwalifikacji, a następnie zapoznajemy się z tymi, które nas interesują na stronie ZRK. Funkcjonalność ta jest szczególnie pomocna dla osób z HR, które zajmują się diagnostyką i w swoich działaniach zawodowych potrzebują odnieść się do jedynego testu na rynku, który łączy predyspozycje z kwalifikacjami.

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje również bezpłatne seminaria informacyjne dotyczące Zeterki. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: seminaria.zrk@ibe.edu.pl.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

okładki różnych Sektorowych Ram Kwalifikacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK) to tabela zawierająca opis kompetencji specyficznych dla danej branży, które są ujęte w kategoriach: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W procesie tworzenia SRK – w myśl zasady branża dla branży – to konkretny sektor dba o uwzględnienie jego specyfiki, aktualnych trendów i kierunków rozwoju, ściśle współpracując podczas procesu tworzenia SRK. Dlatego też SRK pozwalają pracodawcom, zwłaszcza pracownikom działów HR (i agencji HR), spojrzeć szerzej – a jednocześnie wnikliwiej – na kompetencje branżowe występujące w danym środowisku biznesowym. Umożliwiają przez to efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi i skuteczniejsze konkurowanie na rynku. Są także odpowiedzią na deregulację w branży – pozwalają sporządzić rekomendacje, czy standardy dotyczące zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, bez potrzeby tworzenia nowych regulacji. Dotychczas powstało 21 sektorowych ram kwalifikacji.

Jak sektorowe ramy kwalifikacji mogą pomóc pracownikom HR w ich codziennych zadaniach? SRK wspierają i usprawniają:

 • proces analizy luk kompetencyjnych branży czy firmy;
 • planowanie rozwoju zasobów ludzkich;
 • planowanie siatki płacowej stanowisk;
 • wiarygodną weryfikację kompetencji kandydatów do pracy i przez to efektywniejszą rekrutację;
 • budowanie i rozwój zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców;
 • jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników — możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy;
 • pewne planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji — dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia.

Więcej informacji nt. Sektorowych Ram Kwalifikacji można uzyskać pisząc pod adres: srk@ibe.edu.pl.

Metoda Bilansu Kompetencji

zrzut ekranu strony głównej witryny Metody Bilansu Kompetencji

Jak odpowiadają pracownicy na pytanie o to, co wiedzą i umieją? Jak często odpowiedź brzmi “nie wiem”?

Metoda Bilansu Kompetencji (MBK) pozwala odpowiedzieć na takie pytanie w rozbudowany sposób. Dostarczy też cennej wiedzy samemu pracownikowi.

MBK jest narzędziem pracy doradczej. Służy do tego, aby rozpoznać, opisać i udokumentować posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także przygotować plany rozwoju w tym zakresie.

Bilans kompetencji za pomocą MBK

Metoda Bilansu Kompetencji - proces

Osoba przechodząca bilans kompetencji z pomocą doradcy ustala wstępny cel związany z rozwojem edukacyjnym lub zawodowym. Następnie nazywa i porządkuje swoje kompetencje (czyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) uzyskane w toku całego życia, w pracy i poza nią. W oparciu o tę wiedzę tworzy portfolio z dowodami na posiadanie kompetencji (np. próbkami pracy, zdjęciami, filmami, referencjami). Całość wieńczy plan rozwoju przygotowany na podstawie doprecyzowanego celu i rozpoznanych kompetencji.

Bilans kompetencji dostarcza bardziej precyzyjnej odpowiedzi na pytanie “co pracownik wie i umie”. Ułatwia mu to m.in. planowanie kariery i rozwoju zawodowego, odkrywania i porządkowania własnych zasobów oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. A pracodawca zyskuje cenną wiedzę na temat tego, jaki potencjał drzemie w zatrudnionych w jego firmie osobach.

Więcej informacji na temat MBK można uzyskać pisząc na adres: info.walidacja@ibe.edu.pl. Instytut Badań Edukacyjnych organizuje również bezpłatne seminaria informacyjne dotyczące Metody Bilansu Kompetencji.

Moje Portfolio

Moje Portfolio - zrzut ekranu ze strony głównej

Każdej nowoczesnej firmie powinno zależeć na tym, żeby jej pracownicy zdobywali nowe kompetencje. Wszystko, co świadczy o posiadaniu wiedzy i umiejętności można gromadzić w jednym miejscu.

Moje Portfolio to darmowe narzędzie cyfrowe, które służy do gromadzenia dowodów na posiadanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), a także określania planów rozwoju. Pozwala na przygotowanie e-portfolio oraz CV.

Moje Portfolio

Moje Portfolio - zrzut ekranu z aplikacji

Z Mojego Portfolio każdy może skorzystać samodzielnie, ale narzędzie jest wyposażone w funkcjonalności współpracy z doradcą.

Praca przy wsparciu doradcy pozwala użytkownikowi zobaczyć, jak wiele potrafi, a także zastanowić się, w jaki sposób może przekonać innych o swoich umiejętnościach. W praktyce oznacza to, że użytkownik Mojego Portfolio może w nim umieścić próbki pracy, referencje, dyplomy, itp. (w formie cyfrowej). Może także zaplanować na osi czasu konkretne cele w odniesieniu do tych kompetencji oraz stworzyć swoje CV.

Więcej informacji na temat Mojego Portfolio można uzyskać pisząc pod adres: info.walidacja@ibe.edu.pl. Instytut Badań Edukacyjnych organizuje również bezpłatne seminaria informacyjne dotyczące Mojego Portfolio.

Kompas

Kompas - zrzut ekranu strony głównej

Kompas to kolejne narzędzie ZRK, które w oparciu o kwalifikacje oferuje wsparcie w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, ułatwia wybór dalszej ścieżki uczenia się lub kariery zawodowej.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie kwalifikacji za pomocą filtrów, takich jak: kategoria, rodzaj, poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jej głównym atutem jest możliwość grupowania kwalifikacji. Jak z tego korzystać? Poprzez eksplorowanie grup kwalifikacji (przeglądanie informacji o kwalifikacjach zgodnie z ich przynależnością do grup branż) korzystając z układu kafelkowego lub liniowego.

Kompas wspiera pracowników HR w prowadzeniu procesów doradczych, rozpoznaniu ścieżek rozwoju i ich optymalizację.

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje bezpłatne seminaria informacyjne dotyczące Kompasu. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: seminaria.zrk@ibe.edu.pl

Mikropoświadczenia i Odznaka+

Mikropoświadczenia - laptop wyświetlający informacje nt. mikropoświadczeń

Jednym z narzędzi wspierających uczenie się przez całe życie, nad którego upowszechnieniem w Polsce pracuje Instytut Badań Edukacyjnych, są mikropoświadczenia. Stanowią one dokumenty potwierdzające osiągnięcie umiejętności przy niewielkim nakładzie pracy w określonym obszarze. Umiejętności są weryfikowane na podstawie przejrzystych kryteriów przez instytucję stosującą ustalone standardy zapewniania jakości, np. szkołę, uczelnię, instytucję edukacyjną, organizację pozarządową, związek czy klub sportowy lub firmę. Mikropoświadczenie jest własnością osoby uczącej się i może występować samodzielnie lub być łączone w większe poświadczenia. Można je gromadzić i udostępniać, np. w formie cyfrowej. Stosowanie mikropoświadczeń jest odpowiedzią na zmieniające się sposoby kształcenia i potrzeby rynku pracy. Informują one o tym, że ich posiadacz zgromadził określony obszar wiedzy, zna i potrafi zastosować w praktyce konkretne pojęcia oraz umie wykonać określone czynności. Co ważne, umiejętności, które można potwierdzić dzięki mikropoświadczeniom, nie muszą być zdobywane w drodze edukacji formalnej, lecz w różnych sytuacjach, również w ramach samodzielnego uczenia się, a także podczas różnego rodzaju kursów czy szkoleń.

Za najważniejsze zalety mikropoświadczeń można uznać to, że:

 • są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby na rynku pracy;
 • sprzyjają uczeniu się przez całe życie;
 • pomagają przy podnoszeniu i zmianie kwalifikacji;
 • pozwalają osobom uczącym się budować i potwierdzać umiejętności zawodowe (w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej);
 • dają możliwości lepszego zrozumienia i ściślejszej współpracy między organizatorami kształcenia a pracodawcami;
 • mogą stwarzać dostęp do edukacji większej liczbie uczących się;
 • umożliwiają elastyczne ścieżki kształcenia.

W Instytucie Badań Edukacyjnych prowadzony jest projekt “Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”. W jego ramach mikropoświadczenia będą wydawane m.in. w postaci cyfrowej za pomocą innowacyjnego narzędzia – aplikacji Odznaka+, również stworzonej w IBE. Służy ona do wydawania, zbierania i udostępniania elektronicznych dowodów zdobycia konkretnych umiejętności lub określonego wycinka wiedzy.

Dzięki niej użytkownicy będą mieli możliwość łatwego potwierdzenia umiejętności zdobywanych w różny sposób, nie tylko w szkołach czy na uczelniach, lecz także w ramach edukacji pozaformalnej czy w wyniku uczenia się nieformalnego. Z aplikacji skorzystają również wydawcy odznak, a więc uczelnie, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz firmy, a także ich odbiorcy, czyli np. agencje rekrutacyjne czy pracodawcy poszukujący kandydatów na konkretne stanowiska. Będzie im łatwiej znaleźć odpowiednią osobę, przeglądając zdobyte przez nią mikropoświadczenia, które informują o tym, co dany człowiek naprawdę potrafi.

Więcej informacji: microcredentials.pl

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn