Byliśmy w Białymstoku z seminarium informacyjnym dla doradców zawodowych nt. Metody Bilansu Kompetencji

dłoń, a nad nią - grafika z "i" jak informacja
Spotkanie, przeprowadzone 11 czerwca 2024 r. przez ekspertki Instytutu Badań Edukacyjnych (Irminę Sokulską - kluczowego eksperta do spraw walidacji  i uczenia się przez całe życie, Barbarę Fijałkowską - głównego eksperta do spraw uczenia się przez całe życie i Katarzynę Pałęcką - trenera), zostało zrealizowane w ramach projektu ZSK6 „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.
[ilustracja: Canva]
Podczas seminarium „Metoda Bilansu Kompetencji – jak i w czym może pomóc?” uczestnicy zostali zapoznani z założeniami i sposobami realizacji poszczególnych etapów Metody Bilansu Kompetencji, a także wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. Metoda Bilansu Kompetencji (MBK) umożliwia rozpoznanie i uporządkowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych w różnym czasie i miejscu (np. w pracy, na kursach, w szkole). Za pomocą MBK można także określić predyspozycje i zainteresowania danej osoby pod kątem założonego celu. Spotkanie stało się  okazją do wymiany refleksji i doświadczeń z bieżących działań doradców zawodowych.

Uczestnicy poznali m.in.:

  • cel, korzyści oraz zasady prowadzenia bilansu według Metody Bilansu Kompetencji;
  • przebieg bilansu według MBK – poszczególne etapy krok po kroku;
  • narzędzia stosowane na poszczególnych etapach MBK;
  • konteksty, w których można zastosować MBK i potencjalne grupy docelowe;
  • sposób, w jaki można w bilansie wykorzystać darmową aplikację Moje Portfolio.

W seminarium wzięli udział doradcy, pedagodzy i nauczyciele skupieni w „Sieciach współpracy i samokształcenia doradców zawodowych”, realizowanych w oparciu o zadania Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego – powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białystok – w skład którego wchodzą:  przewodnicząca, Dyrektor Departamentu  Edukacji  Wiesława Ćwiklińska i członkowie: przedstawiciel Departamentu, przedstawiciel Białostockiego Centrum Edukacji, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz wskazani dyrektorzy szkół. Do zadań Zespołu należy integracja zadań obejmujących realizację doradztwa zawodowego w szkołach Miasta Białystok.

W  spotkaniu uczestniczyli też: przedstawicielki Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego – Joanna Krzyżewska i Anna Cybulko, dyrekcja  i przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku, ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, Anna Rosińska,  doradcy zawodowi i zainteresowani nauczyciele.

Uczestników seminarium powitali: wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Katarzyna Kaczyńska i dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Robert Winnicki.

Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyły również: Podlaski  Kurator Oświaty, Agnieszka Krokos-Janczyło, wraz ze współpracownicami:  starszymi wizytatorami –Danutą Sutkowską (koordynatorem poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół specjalnych) i Beatą Wielgat oraz wizytatorem, Kariną Smaka.

Kurator, w swoim wystąpieniu, podkreśliła wagę doradztwa zawodowego w uświadamianiu rodzicom i młodzieży indywidualnych kompetencji, wzmacniania własnej wartości i ukierunkowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Wizytator Danuta Sutkowska podkreśliła psychologiczny kontekst działań doradców zawodowych. Zwróciła uwagę na potrzebę zauważania i wydobywania z każdego ucznia jego wyjątkowych kompetencji i mocnych stron, co może stać się sposobem na budowanie ich poczucia własnej wartości.

Joanna Krzyżewska  – przedstawicielka Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego  przypomniała cele i zadania Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego oraz zaprosiła do współpracy w ramach jego działalności.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn