Kompetencje przyszłości

osoba zaznaczająca na grafice przesunięcia symbolicznych sylwetek ludzkich
W raporcie "Trendy kształtujące polskie branże i kompetencje przyszłości. Perspektywa 17 branż" (PARP) możemy m. in. zapoznać się z przewidywaniami dotyczącymi kompetencji, które już w niedalekiej przyszłości będą należały do najbardziej pożądanych na rynku pracy.

„Technologia i gospodarka zmieniają się dynamicznie. Nie mówimy o perspektywie lat, ale miesięcy. Nie pozostaje to, naturalnie, bez wpływu na rynek pracy, potrzeby przedsiębiorstw i to w jaki sposób my, jako pracownicy, powinniśmy adaptować się do tych zmian. Uczenie się przez całe życie i pozostawanie w stanie nieustannej ciekawości świata bardzo nam to zadanie ułatwia. Zwłaszcza, że przez większość życia uczymy się poza szkołą, koncentrując się na kwestiach, które albo są nam w danej chwili niezbędne, albo po prostu sprawiają przyjemność. Dzięki temu zmienia się nasz sposób patrzenia na proces uczenia się – z przykrego obowiązku staje się źródłem frajdy”

– mówi Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6.

Zgodnie z tym, co możemy przeczytać w raporcie:

“Cztery megatrendy[*] kształtujące współczesne gospodarki wpływają wyraźnie na międzybranżowe scenariusze i ich skutki dla rynku pracy. Przejawia się to także na poziomie poszczególnych branż, co pokazują wyniki opisane w ekspertyzie poświęconej perspektywom rozwoju. Efektem nakładania się tych trendów w wymiarze potrzeb kompetencyjnych jest ich przenikanie się pomiędzy branżami – megatrendy i trendy międzybranżowe wymuszają zapotrzebowanie na kompetencje, które do tej pory były specyficzne dla innych branż. Najlepszym tego przykładem jest powszechna cyfryzacja, która wymaga od firm działających praktycznie we wszystkich sektorach większego zapotrzebowania na umiejętności ICT pracowników. W rezultacie, pracodawcy odchodzą od myślenia w kategoriach stanowisk, w zamian posługując się coraz częściej rolami zawodowymi. Biorąc pod uwagę wspólne oddziaływanie wszystkich trendów, takie myślenie będzie coraz popularniejsze […].”

– “Trendy kształtujące polskie branże i kompetencje przyszłości. Perspektywa 17 branż”

* chodzi o postęp technologiczny, zrównoważony rozwój, zmiany demograficzne i globalizację

Autorzy, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 17 kluczowych branżach, wybrali 6 kategorii kompetencji przyszłości, które były wspólne dla większości analizowanych branż. Kategorie te wskazywane są też w raportach międzynarodowych:

 • komunikacja, relacje, współpraca;
 • organizacja, zarządzanie, planowanie;
 • kompetencje analityczne;
 • kompetencje cyfrowe;
 • rozwój, twórczość, innowacyjność;
 • ochrona środowiska, zrównoważony rozwój.

Ankietowani wskazali także niedobory w zakresie kompetencji:

 • budowanie i rozwijanie relacji biznesowych (negocjacje i komunikacja);
 • przewidywanie i minimalizowanie ryzyka;
 • współpraca w grupie;
 • odporność na stres i dynamiczne środowisko pracy;
 • kierownicze, związane z delegowaniem zadań i zarządzaniem zespołem;
 • umiejętność poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych;
 • gotowość do rozwoju.

>>>>> zobacz cały raport PARP “Trendy kształtujące polskie branże i kompetencje przyszłości. Perspektywa 17 branż”

“Jak zauważają autorzy raportu, kompetencje miękkie, których brakuje wielu pracownikom, bardzo trudno jest kształcić czy rozwijać. Nie zmienia to faktu, że umiejętności miękkie wciąż są traktowane po macoszemu. Nadal pokutuje przekonanie, że albo się je ma – w mniejszym lub większym zakresie – albo nie. Nie jest to prawdą. Możemy nad kompetencjami miękkimi pracować i je doskonalić. Ważna jest postawa względem zmiany oraz wsparcie od innych. Dlatego też w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w opisach efektów uczenia się dla poszczególnych kwalifikacji, zawieramy nie tylko umiejętności i wiedzę związane bezpośrednio z daną kwalifikacją, ale też kompetencje społeczne, którymi musi wykazać się kandydat do otrzymania certyfikatu.”

– komentuje Maciej Tauber.

Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, cytat: "To nieprawda, że kompetencje miękkie albo się ma, albo nie. Możemy nad nimi pracować i je doskonalić"

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn