Branżowe Centra Umiejętności – nowoczesne podejście do kształcenia branżowego

osoby pochylone nad stołem, na którym stoi prawdopodobnie prototyp jakiegoś urządzenia
Branżowe Centra Umiejętności (BCU) to absolutna nowość, nie tylko w polskim systemie oświaty i szkolnictwa zawodowego, ale też na rynku europejskim. Będą to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia branżowego.

Staną się one łącznikami pomiędzy szkołami, uczelniami, organami prowadzącymi oraz branżami, zwłaszcza kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki nim młodzież, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy zatrudnieni w poszczególnych gałęziach gospodarki będą mogli zdobywać nowoczesną wiedzę i nowe umiejętności, mając dostęp do najnowocześniejszych w danej dziedzinie technologii.

Podstawowym zadaniem BCU będzie przygotowywanie fachowców potrzebnych w nowoczesnej gospodarce, którzy będą mogli wykazać się kompetencjami i umiejętnościami przyszłości. 

Każde Centrum będzie specjalizować się w konkretnej dziedzinie gospodarki. BCU będą nie tylko ośrodkami wszechstronnego kształcenia i ułatwiania współpracy szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, ale również egzaminowania w poszczególnych dziedzinach, doradztwa zawodowego, transferu wiedzy i wsparcia działalności innowacyjno-rozwojowej. Dzięki swojemu przekrojowemu charakterowi Branżowe Centra Umiejętności uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego, zarówno na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego, jak i szkolnictwa wyższego. Z kolei pracodawcom (którzy będą mieć wpływ na proces kształcenia fachowców) będzie łatwiej pozyskać wykwalifikowanych specjalistów.

Do kluczowych dla rozwoju naszej gospodarki branż, dla których powstaną jedne z pierwszych Centrów, zaliczono m. in. energetykę odnawialną, elektronikę, mechatronikę, automatykę, robotykę, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, transport, spedycję i logistykę czy też przetwórstwo spożywcze.

W BCU uwzględnione zostaną także zawody ważne dla codziennego funkcjonowania przeciętnych obywateli, np.: obuwnik i technik obuwnik, technik eksploatacji portów i terminali, piekarz, technik ceramik czy florysta.

Pierwsze umowy na utworzenie BCU zostały podpisane 4 lipca 2023 r. Planowane jest powstanie 120 takich ośrodków w całej Polsce.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn