Startuje nowy projekt, ZRK 3: “Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie”

Celem projektu ZRK 3 jest dalsze doskonalenie funkcjonalności i promocja Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji wśród różnych grup użytkowników, np. firm szkoleniowych, pracowników działów HR, młodych osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, nauczycieli.

Zespół prowadzący projekt ZRK 3 będzie:

  • dbać o to, żeby treści publikowane na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji były lepiej dopasowane do potrzeb i zainteresowań różnych grup użytkowników (instytucjonalnych i indywidualnych);
  • czuwać nad kompletnością i aktualnością udostępnianych w ZRK danych o kwalifikacjach i możliwościach ich uzyskania;
  • projektować rozwiązania ułatwiające wyszukiwanie w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji informacji o kwalifikacjach, które są ważne w planowaniu ścieżek uczenia się i kariery zawodowej;
  • doskonalić sposób prezentacji informacji o kwalifikacjach, aby możliwie jak najlepiej odpowiedzieć na rozpoznane potrzeby użytkowników Rejestru;
  • wykorzystywać dane gromadzone przez rejestr do monitorowania ZSK;
  • doskonalić narzędzia informatyczne czerpiące z danych ZRK i wykorzystujące wybrane techniki tzw. sztucznej inteligencji;
  • udostępniać gotowe narzędzia informatyczne różnym grupom docelowym, np. uczniom, pracownikom działów HR, ekspertom branżowym, którzy wspierają ministrów we włączaniu do systemu nowych kwalifikacji;
  • dbać o wymianę danych między ZRK i innymi narzędziami, które podobnie jak rejestr mają pomagać w stałym doskonaleniu swoich kompetencji i zdobywaniu nowych, np. Bazą Usług Rozwojowych.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) funkcjonuje na mocy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 22 grudnia 2015 roku. Powstał, by wspierać osoby w różnym wieku w planowaniu swojego uczenia się i rozwoju umiejętności. Rejestr gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach nadawanych przez szkoły i uczelnie. Prezentuje też ofertę kwalifikacji spoza edukacji formalnej: rynkowych, rzemieślniczych i uregulowanych.

Zapraszamy do kontaktu: rejestr@ibe.edu.pl.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn