VIII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER. Podsumowanie

30 października br. odbyło się VIII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER. Tematem przewodnim konferencji było „Cyberbezpieczeństwo, Sztuczna Inteligencja, Innowacje Technologiczne. Wyzwania dla rozwoju kompetencji”. W wydarzeniu, jako prelegent, brał udział dr Dawid Dymkowski, główny ekspert ds. sektorowych ram kwalifikacji.

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali przedstawiciele sektora cyberbezpieczeństwa:

  • Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, opowiadał o potrzebie zacieśniania współpracy na linii edukacji i rynku pracy. W swojej wypowiedzi wskazał, że jednym z narzędzi wspierających ten proces jest sektorowa rama kwalifikacji. Zapowiedział też, że aktualnie toczą się rozmowy koncepcyjne w zakresie aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Telekomunikacji.
  • Beata Ostrowska, wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, skupiła się na zadaniach realizowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji oraz omówiła zadania realizowane przez Radę, którą reprezentuje. W swojej wypowiedzi wskazała na ścisłą współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie m.in. opiniowania kwalifikacji rynkowych.
dr Dawid Dymkowski, główny ekspert ds. sektorowych ram kwalifikacji

 

Nasz ekspert wygłosił prezentację pt. “Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na przykładzie branży cyberbezpieczeństwa”. Odniósł się w niej do potrzeby stałego zacieśniania współpracy między edukacją a rynkiem pracy. Jako przykład inicjatyw wspierających ten proces podał ideę uczenia się przez całe życie wraz z jednym z głównych narzędzi ZSK, jaką jest sektorowa rama kwalifikacji. Opisał również, czym są sektorowe ramy kwalifikacji, w jaki sposób się je tworzy i do czego służą. Przedstawił także doświadczenia z prac nad SRK CYBER, wraz z budową oraz możliwościami jej wykorzystania.

Prezentacja dr. Dawida Dymkowskiego z VIII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – “Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na przykładzie branży cyberbezpieczeństwa”

“Praca z ekspertami posługującymi się specyficznym językiem branżowym, zapewnienie,  z uwagi na dynamiczny rozwój sektora, wysokiego poziomu ogólności ramy oraz dbanie o utrzymanie wyraźnej granicy miedzy branżą IT, a branżą cyberbezpieczeństwa – to jedne z największych wyzwań zespołu IBE podczas prac nad SRK CYBER. Finalnie przygotowana rama zawiera około 750 kompetencji, które podzielone zostały na 108 procesów i 9 obszarów kluczowych. Materiał stanowi więc kompendium wiedzy dla przedstawicieli sektora, który teraz oddajemy w ręce m.in. organizacji branżowych, szkoleniowców, pracowników HR oraz przedstawicieli uczelni wyższych” – powiedział Dawid Dymkowski

Dr Dymkowski wziął też udział w panelu dyskusyjnym, w którym debatował z ekspertami sektora cyberbezpieczeństwa nad wykorzystaniem ram kompetencji do tworzenia programów edukacji specjalistów tej branży. W swojej wypowiedzi opisywał znaczenie matrycy wszystkich kompetencji specyficznych dla sektora w procesach przygotowania programów nauczania, programów szkoleń oraz weryfikacji zdobytych w ten sposób wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych. Podkreślił również rolę SRK CYBER w definiowaniu obszarów stanowiących luki kompetencyjne na branżowym rynku pracy i możliwości ich uzupełniania w procesie edukacji przyszłej kadry pracowników sektora.

Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego kwalifikacjom rynkowym paneliści zastanawiali się na tym, na ile kwalifikacje rynkowe odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców. Jolanta Jaworska, reprezentująca IBM Polska, opowiadała o doświadczeniach z procesu opisywania dwóch kwalifikacji rynkowych z sektora cyber. Podziękowała ekspertom Instytutu Badań Edukacyjnych za wsparcie metodyczne. Z kolei Piotr Szymczak z firmy Wyższe Piętro HR podkreślał, że rozwiązania ZSK, takie jak kwalifikacje rynkowe, wspierają procesy HR. Jego zdaniem dzięki kwalifikacjom rynkowym pracownik działu HR nie musi brać udziału w procesie weryfikacji kompetencji kandydata wymaganych na danym stanowisku, gdyż zapewnieniem ich istnienia jest odpowiedni certyfikat wydany przez instytucję certyfikującą. Na pytanie prowadzącego panel, czy dość mocno certyfikowana branża ITC nie widzi zagrożenia w certyfikacji ZSK, eksperci odpowiedzieli przecząco. Ich zdaniem Zintegrowany System Kwalifikacji to szansa dla rozwoju kompetencji w branży.

Jeden z paneli poświęcono także wdrożeniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Telekomunikacji. Ramę stworzono przy wsparciu IBE. Eksperci w trakcie dyskusji podkreślali potrzebę jej aktualizacji, co jest naturalnym efektem szybkich zmian, które następują w naszym otoczeniu każdego dnia.

Konferencja była przede wszystkim początkiem dyskusji nt. zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy. Jej celem było również:

  • umożliwienie rozwoju współpracy i budowania partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek;
  • wymiana doświadczeń;
  • stanie się przestrzenią dla dzielenia się najlepszymi praktykami ze współpracy pomiędzy sektorem edukacji – zarówno tej formalnej, jak i pozaformalnej – a przedsiębiorcami i instytucjami.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn