Zdobywanie wiedzy przez mentoring

Początkujący pracownicy nie zawsze wiedzą, jak zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy. Możliwości jest wiele, a ich efektywność zależy od różnych czynników, przede wszystkim indywidualnych predyspozycji.

Jak zdobywać wiedzę i kompetencje?

Niezbędne w pracy umiejętności możesz rozwijać samodzielnie (np. czytając książki, podręczniki i fachową prasę, wykonując praktyczne zadania, testując nowo poznane rozwiązania) lub z pomocą innych osób (np. podczas kursów, szkoleń lub konsultacji). Dodatkowe sposoby zdobywania wiedzy i kompetencji pojawiły się wraz z rozwojem mediów społecznościowych i nowych technologii. Eksperckie grupy na Facebooku, tematyczne kanały na YouTube, a także podcasty prowadzone przez specjalistów w różnych dziedzinach są aktualnie cennym źródłem fachowych informacji.

Popularną i skuteczną metodą rozwijania umiejętności i kompetencji pracowników jest także mentoring.

Co to mentoring i w jaki sposób wpływa na rozwój firmy?

Pojęcie mentoring ma swoje źródła w starożytności. Charakterystyczna dla filozofów relacja mistrz-uczeń znajduje swoje odbicie również dzisiaj, nawet pomimo dużych zmian w sposobach i formach przekazywania wiedzy. Zatem kim jest mentor? To osoba wyróżniająca się dużym doświadczeniem w danej dziedzinie, której zadaniem jest przekazanie wiedzy swojemu uczniowi i rozwijanie jego potencjału.

Mentoring w firmie może przyjmować różne formy:

  • mentoring tradycyjny – spotkania mentora z pracownikiem mają tu charakter indywidualny;
              
  • mentoring grupowy – mentor przekazuje swoją wiedzę kilku pracownikom jednocześnie (np. w jednym zespole projektowym lub dziale firmy);
              
  • e-mentoring – nauka przebiega przy użyciu nowych technologii, w świecie wirtualnym (np. w przedsiębiorstwach, w których funkcjonuje praca zdalna);
              
  • mentoring biznesowy – skupia się na rozwoju kompetencji miękkich i twardych, które są niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych.

Programy mentoringowe są skuteczną formą rozwoju zawodowego, dzięki której pracownik ma okazję poznać specyfikę pracy w danej firmie, rozwiać swoje wątpliwości oraz zdobyć kompetencje niezbędne do realizacji powierzonych mu zadań. Wpływa to korzystnie na efektywność jego działań, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, a w konsekwencji – także na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo.

Zdobywanie wiedzy poprzez mentoring – korzyści dla pracownika

Wpływ mentoringu na rozwój osobisty i zawodowy jest potwierdzony przez liczne badania, z którymi możesz się zapoznać w raporcie „Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw”. Wynika z nich wprost, że mentoring nie tylko umożliwia zdobycie nowej wiedzy, lecz także realnie przyczynia się do sukcesów pracowników. Przykładowo: w firmie Sun Microsystems osoby biorące udział w procesie mentoringu otrzymywały awans 5 razy częściej niż te, które nie korzystały ze wsparcia mentora.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie mentoringu mają głównie charakter praktyczny i odnoszą się do zadań realizowanych w konkretnej firmie. Zadaniem mentora jest jednak również wskazanie uczniowi, jak może rozwijać swoje kompetencje samodzielnie, by z czasem osiągnąć poziom ekspercki w danej dziedzinie. Jak potwierdzić wiedzę zdobytą podczas programu mentoringowego? Jednym ze sposobów jest uzyskanie oficjalnego certyfikatu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Sprawdź aktualną listę kwalifikacji włączonych do ZSK.

ZSK – dowiedz się więcej oglądając nagrania

Facebook
Twitter
LinkedIn