Slow working – przyszłość zbalansowanej i wydajnej pracy

Praca jest nieodłączną częścią życia. W dobie przyjętej i zakorzenionej kultury pracy wykonywanej pod gigantyczną presją czasu wykształciła się zupełnie przeciwna idea, czyli slow work.

Czym jest slow working?

Slow working to jedna z idei ruchu „slow”, który w przeciwieństwie do wszechobecnej kultury szybkości, zakłada życie własnym tempem, zgodnie ze swoimi potrzebami. Głównym założeniem slow work jest realizacja wyznaczonego celu z szybkością odpowiadającą pracownikowi – bez presji czasu. Odrzucana jest także duża ilość zadań do wykonania na raz. Ułatwia to balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Wolniej znaczy lepiej

Wielu z nas przyzwyczajonych jest do pracy jako do męczącego i koniecznego obowiązku. Myślimy tylko o końcu danego zadania, nie możemy doczekać się końca dnia, żeby  odpocząć. Niestety, taki model pracy sprzyja wypaleniu zawodowemu. Naprzeciw wychodzi idea slow workingu, która jest przeciwieństwem dotychczas rozpowszechnionej  kultury pracy pełnej pośpiechu i stresu. Nowy sposób myślenia, zakładający powolne działanie, dodaje komfortu, pozwala czerpać przyjemność z wykonywanych działań, a także podnosi efektywność. Działając zgodnie ze swoimi potrzebami, łatwiej jest zarządzać czasem pracy. Nie myślimy jedynie o powrocie do domu, dniach wolnych ani o ucieczce od wyczerpującej rzeczywistości.  Łatwiej znaleźć czas na odpoczynek, a także rozwój pasji, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, czyli życie zgodnie z filozofią lifelong learning – LLL, która sprzyja idei uczenia się w różnej formie, w różnych miejscach i przez całe życie, a nie jedynie w szkole czy na uczelni.

Osoby, które działają w optymalnym tempie, najczęściej wykonują swoją pracę poprawnie. Natomiast pracownicy działający bardzo szybko, zazwyczaj muszą potem poprawiać liczne błędy. Szybkie wykonanie zadania wraz z wszystkimi korektami zajmuje łącznie więcej czasu, a niejednokrotnie również więcej zużytego materiału, energii i zaangażowania innych osób działających w tym samym procesie.

Slow work to nie tylko przyzwolenie na dokładną pracę bez pośpiechu. To także działanie przemyślane, wykonane na podstawie wcześniejszych analiz, które szybciej pozwala osiągać cele niż praca intuicyjna bez określonych wcześniej strategicznych założeń.

Slow working – dla kogo będzie idealny?

Slow working jest bez wątpienia dobrym rozwiązaniem dla pracowników ceniących swoje zdrowie i stawiających na samorozwój. Dobra organizacja czasu pracy jest cenna dla zabieganych, doświadczonych życiem dojrzałych pracowników. Idea powolnej pracy będzie również strzałem w dziesiątkę dla świeżo wchodzącego na rynek pracy „pokolenia Z”, które znane jest ze swojego specyficznego tempa i sposobu życia oraz ceniącego czas wolny. Podsumowując – każdy może czerpać korzyści z powolnej pracy bez względu na wiek i doświadczenie zawodowe.

Warto zauważyć, że z idei slow work korzystają również pracodawcy. Wydajność pracownika, który zachowuje balans między pracą a odpoczynkiem, jest dużo wyższa niż u osoby przemęczonej.  Organizacje działające w trybie slow work są w mniejszym stopniu narażone na wysoką rotację wynikającą z wypalenia zawodowego, a to z kolei chroni je przed wysokimi kosztami związanymi z nieustannym poszukiwaniem i szkoleniem nowych pracowników.

Czy łatwo jest przekonać pracodawców do slow workingu?

Szybkie tempo przez wiele lat było podstawowym wyróżnikiem dobrego pracownika. Wyścig firm konkurujących w osiąganiu nowych celów nie pozostawiał złudzeń, że pośpiech ma ogromne znaczenie. Dlatego zmiana nastawienia może być procesem długofalowym. Jak zatem przekonać szefa, że pracownik działający spokojnie i w sposób opanowany niekoniecznie jest mało wydajny. Kluczem mogą tu być kompetencje, dlatego dobrze jest zadbać o obiektywne argumenty, jakimi są wiarygodne certyfikaty. Trzeba pamiętać, że szkoły czy uczelnie nie są jedynymi instytucjami, których dyplom czy świadectwo się liczy. Istnieje bowiem Zintegrowany System Kwalifikacji, który ułatwia zdobycie oficjalnego zaświadczenia potwierdzającego wiedzę i umiejętności z bardzo wielu dziedzin, niezależnie od tego, w jaki sposób i gdzie się je nabyło. Po przejściu procesu weryfikacji można zdobyć certyfikat, który jest dowodem posiadanych kompetencji.

Powolna praca – czy warto?

Liczne zalety, jakie oferuje slow work, mają znaczenie długoterminowe, gdyż odnoszą się zarówno do życia codziennego, jak i zdrowia psychicznego. Warto spróbować takiego sposobu działania, ponieważ ułatwia on osiąganie bardzo dobrych wyników. W idei slow work głównym atutem jest jakość i dokładność, a nie duża liczba zadań wykonana w krótkim czasie. Ponieważ efektem takiej pracy jest solidnie wykonane zadanie – bez wątpienia zyskają na tym firmy. Lista korzyści wynikających z powolnej pracy jest nieskończenie długa. Wśród nich można wyróżnić między innymi: mniejszą liczbą błędów, niskie straty materiałowe, łącznie krótszy czas potrzebny do realizacji zadania, szybkie dotarcie do celu dzięki wcześniejszym analizom i planowaniu, które uwzględnia różne scenariusze. Pracownicy działający w trybie slow work są wydajniejsi, a firmy generują mniejsze koszty.

Czy slow working jest przyszłością dla rynku pracy? Oczywiście, że tak. Wielu pracowników podniesie swoją wydajność, pracodawcy będą zadowoleni z rezultatów, a zatrudnieni nie będą przepracowani, gdyż sami nadadzą sobie własne tempo wykonywania określonych zadań. Powolna praca nie tylko zmieni kulturę pracy, ale też najważniejsze jej ogniwo, czyli ludzi biorących w niej udział.

Slow working z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji

Facebook
Twitter
LinkedIn