Praca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną praca zawodowa to kluczowy element w walce z wykluczeniem społecznym. To szansa na poprawę sytuacji materialnej, zbudowanie poczucia własnej wartości oraz podniesienia samooceny. Rozpoczęcie kariery zawodowej ma również ogromny wpływ na rozwój osobowości oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

Dla pracodawcy pracownik z niepełnosprawnością intelektualną może okazać się bardzo pomocny tam, gdzie trzeba wykonywać proste, powtarzalne i nieco nudne czynności. Pomimo różnych ograniczeń taki pracownik może wykonywać swoją pracę chętnie, być lojalny, zmotywowany, otwarty na współpracę i dalszą naukę.

Oczywiście obawy pracodawcy mogą dotyczyć m.in. tego, czy taka osoba poradzi sobie z zadaniami zawodowymi, z interakcjami społecznymi, czy nie będzie źle odebrana przez współpracowników. Warto przyjrzeć się tym obawom.

Kwalifikacje zawodowe

Dużą rolę odgrywa kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także takie jego elementy jak profesjonalne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wspieranie w zatrudnieniu oraz monitorowanie przebiegu pracy. Jeśli dana osoba uzyskała pomoc w tym względzie, można zakładać, że poradzi sobie zawodowo na określonym stanowisku. Bardzo ważne mogą się okazać kwalifikacje zawodowe, zdobyte np. w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który obejmuje również kwalifikacje dla osób z różnymi problemami zdrowotnymi.

Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie

Kolejnym składnikiem życia zawodowego są różnego rodzaju kompetencje dotyczące codziennego życia i komunikacji z ludźmi. Warto wiedzieć, z czym osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą sobie gorzej radzić, a także jak je w tym wspierać. A wsparcia mogą wymagać m.in. takie obszary jak: 

  • umiejętność wykonywania codziennych czynności oraz zaradność osobista,
  • umiejętność życia w środowisku społecznym, m.in. planowanie, komunikowanie się, dokonywanie wyborów, decydowanie o swoich sprawach, unikanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, współpraca w grupie, przyjmowanie odpowiedzialności,
  • dbanie o kondycję psychofizyczną.

Potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie

Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością intelektualną, warto poznać jej specyficzne potrzeby. W każdym przypadku będą one nieco inne, ale niektóre z nich są dość uniwersalne. Należy np. pamiętać, że te osoby często potrzebują więcej czasu niż inne, aby zrozumieć daną sytuację i się w niej odnaleźć. Mogą bardziej gwałtownie lub nietypowo wyrażać swoje emocje, dlatego ważny jest dla nich spokój, rutyna, minimalizowanie sytuacji stresowych. Równie istotne są też częste przerwy w pracy, unikanie przebodźcowanie i gwałtownych zmian. Taki pracownik potrzebuje jasnego i czytelnego zakresu obowiązków, a także wiedzy, do kogo może się zwrócić w razie kłopotów. Polecenia powinny być proste i obejmować jedną czynność na raz.

Niezwykle ważne jest, żeby osoba z niepełnosprawnością czuła się bezpieczna i akceptowana w miejscu pracy. Pozostali pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie charakteru niepełnosprawności intelektualnej oraz trudności, z jakimi zmaga się ich współpracownik w życiu codziennym.

Praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą szukać zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. Jako pracownicy najczęściej nie podejmują działań z własnej inicjatywy, lecz starają się naśladować innych. Z tego względu zatrudnianie ich coraz częściej jest wspomagane przez trenerów pracy, którzy pomagają osobie niepełnosprawnej intelektualnie znaleźć pracę i nauczyć się właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.  

Pracownik z niepełnosprawnością intelektualną powinien otrzymać konkretne zadania do wykonania. Należy też wyraźnie nakreślić mu hierarchię służbową. Powinien również otrzymać jasne instrukcje dotyczące czasu pracy, a także sposobów rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Stanowisko pracy powinno być tak przystosowane, aby równoważyło ograniczenia pracownika z niepełnosprawnością. Jego adaptacja polega nie tylko na dostosowaniu wykonywanych czynności do umiejętności konkretnej osoby, ale czasem także na wsparciu ze strony asystenta w miejscu pracy, przynajmniej na początku.

Gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną znajdą pracę?

Pracownik z niepełnosprawnością intelektualną może wykonywać czynności nieskomplikowane i powtarzalne, np. związane z pakowaniem lub sortowaniem. Dobrym rozwiązaniem są proste prace biurowe, takie jak bindowanie, kserowanie lub niszczenie dokumentów, adresowanie korespondencji. Zawody dla osób niepełnosprawnych intelektualnie mogą być także powiązane z takimi działaniami jak produkcja gastronomiczna lub inna, stolarstwo, hodowla lub florystyka. Odpowiednie są również wszelkie prace pomocnicze, wykonywane pod kierunkiem drugiej osoby: przenoszenie i dostarczanie towarów w określone miejsce, układanie na półkach, sprzątanie, prace remontowo-budowlane, pomocnicze prace krawieckie, prace magazynowe. Oprócz prac fizycznych, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą wykonywać prostsze prace na komputerze, typu: wpisywanie danych, przepisywanie, porządkowanie i archiwizowanie, sygnalizowanie nieprawidłowości i wiele innych.

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji można znaleźć wiele kwalifikacji, które są związane np. z branżą gastronomiczną lub sprawowaniem opieki nad starszymi osobami. Dotyczą one m.in.: mycia, karmienia, przygotowywania mięsa do smażenia, pakowania posiłków, dostarczania ich, obróbka warzyw i owoców.

 Zintegrowany System Kwalifikacji daje tym osobom możliwość zdobycia certyfikatu, który pozwoli im na otrzymanie pracy, w której będą czuły się naprawdę potrzebne.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn