e-raporty ZRK – dane o walidacji i certyfikowaniu w jednym miejscu

Aplikacja e-raporty ZRK (e-raporty.kwalifikacje.gov.pl) pozwala prosto i szybko przekazać informacje o walidacji i certyfikatach kwalifikacji wolnorynkowych oraz sektorowych. Ułatwia pracę instytucjom certyfikującym (IC), podmiotom zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) oraz pracownikom ministerstw. Dzięki niej można łatwo monitorować walidacje prowadzone przez różne instytucje.
siatka połączonych punktów, pomiędzy którymi unoszą się ikony kopert
[ilustracja: Canva]

>>>>> e-raporty.kwalifikacje.gov.pl

Aplikacja e-raporty ZRK (e-raporty.kwalifikacje.gov.pl) pozwala prosto i szybko przekazać informacje o walidacji i certyfikatach kwalifikacji wolnorynkowych oraz sektorowych. Ułatwia pracę instytucjom certyfikującym (IC), podmiotom zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) oraz pracownikom ministerstw. Dzięki niej można łatwo monitorować walidacje prowadzone przez różne instytucje.

Aplikacja w nowej odsłonie

Od 5 marca 2024 r. instytucje certyfikujące mogą korzystać z nowej rozbudowanej wersji narzędzia. Aktualnie aplikacja składa się z czterech modułów:

1. Wiadomości – umożliwia komunikację między instytucjami powiązanymi z daną kwalifikacją.

2. Walidacje IC  – pozwala zainteresowanym IC realizować ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów.

Zgodnie z ustawą o ZSK ewidencja wydanych certyfikatów ma m.in. obejmować: dane o osobach, które uzyskały certyfikat, informacje o datach przeprowadzenia walidacji i podmiotach przeprowadzających walidację.

Aplikacja dodatkowo pozwala generować certyfikat danej kwalifikacji wolnorynkowej lub sektorowej. Znajdują się na nim wszystkie informacje, których wymaga ustawa.

Są też dwa kody QR. Jeden prowadzi do opisu danej kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, drugi pozwala sprawdzić autentyczność wydanego certyfikatu.

 

3. Informacje IC – ułatwia przekazywanie do podmiotu prowadzącego ZRK (IBE) tzw. informacji kwartalnych, w tym o liczbie certyfikatów wydanych w danym kwartale, średniej wysokości opłat za walidację i certyfikowanie oraz liczbie osób, które nieodpłatnie przystąpiły do walidacji.

4. Sprawozdania IC – pozwala IC przygotować sprawozdanie z działalności i przekazać je ministrowi właściwemu.

W przyszłości aplikacja będzie uzupełniona o kolejne moduły pozwalające na składanie raportów z ewaluacji wewnętrznej IC oraz sprawozdań i raportów PZZJ.

Aplikacja tworzona razem z użytkownikami

Aplikację przygotował zespół pracowników podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. W pracach nad nowym narzędziem brali udział liczni przedstawiciele zainteresowanych instytucji. Aplikacja oddana do użytku 5 marca 2024 r. to wynik serii rozmów i warsztatów. W okresie listopad 2023 – marzec 2024 w spotkaniach dotyczących e-raportów ZRK wzięło udział 128 przedstawicieli instytucji certyfikujących, 31 pracowników podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz 32 przedstawicieli ministerstw.

Prostsza realizacja zadań wynikających z ustawy o ZSK

Obecna wersja aplikacji pozwala instytucjom certyfikującym w pełni realizować zadania wynikające z ustawy o ZSK, takie jak:

  • prowadzenie ewidencji wydanych certyfikatów (art. 49a ust. 3);
  • przekazywanie do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji tzw. informacji kwartalnej (art. 65) oraz sprawozdań z działalności (art. 76);
  • informowanie podmiotu prowadzącego ZRK o upoważnieniu innej instytucji do prowadzenia walidacji (art. 77 ust. 3), a także o adresie strony internetowej, na której IC udostępnia szczegółowe informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania walidacji zgodnie z ramowymi wymaganiami oraz o aktualnie obowiązujących opłatach za walidację i certyfikowanie (art. 47 ust. 5).

Harmonogram zbierania danych od instytucji certyfikujących

  • od 5 marca 2024 r. – przekazywanie przez IC informacji za IV kwartał 2023 r.
  • kwiecień 2024 r. – przekazywanie przez IC informacji za I kwartał 2024 r.
  • czerwiec 2024 r. – przekazywanie przez IC sprawozdań z działalności

Pytania dotyczące aplikacji, sugestie zmian w jej działaniu i wyglądzie można kierować na adres: sprawozdawczosc@ibe.edu.pl.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn