Zapotrzebowanie na kompetencje i rozwiązania bazujące na ZSK dedykowane branży IT

ludzka dłoń dotykająca grafik komputerowych przedstawiających rozsypujące się sześciany
Branża IT, jako jedna z najnowocześniejszych gałęzi gospodarki, podlega nieustannym i dynamicznym zmianom. Przekłada się to bezpośrednio na zapotrzebowanie na kompetencje tego sektora. Jak będzie to wyglądało w najbliższym czasie?

Według raportu “Future of IT Report 2022” Polska jest drugim pod względem konkurencyjności rynkiem usług IT w Europie, a nasi specjaliści są doceniani przez firmy na całym świecie. Nowe narzędzia i rozwiązania powodują, jak w każdej branży, powstawanie zapotrzebowania na rozwój dotychczasowych i wyodrębnianie się nowych kompetencji. Z kolei inne umiejętności albo powoli przestają być potrzebne, albo zmienia się zakres ich stosowania. Jest to dla osób zatrudnionych w IT szansą i motywacją do ciągłego samodoskonalenia, dokształcania się i rozwoju.

Jak wynika z “Raportu z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości”

“do zawodów, w przypadku których największy odsetek respondentów zadeklarował, że są one ekstremalnie potrzebne dla funkcjonowania i rozwoju reprezentowanych przez nich podmiotów należą: specjaliści ds. automatyzacji procesów (42% wskazań), zawody związane z automatyką, robotyką oraz Internetem Rzeczy (30%), specjaliści w zakresie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (27%) oraz specjaliści w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (25%)”.

Z kolei w badaniu przeprowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka “Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT”, czytamy:

“badani są zgodni (85%), że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w bardzo wysokim stopniu staną się potrzebne nowe kompetencje i kwalifikacje, a automatyzację procesów biznesowych przełożą się na znaczny wzrost zapotrzebowania na nowe kompetencje (72%). Dodatkowo, ponad 75% zgadza się, że istnieje dużo możliwości transformacji obecnie dostępnych na rynku kompetencji, ale nie zapełnią one wszystkich obszarów. Jedynie 20% respondentów twierdzi, że kompetencje obecnie dostępne na rynku są wystarczające.” 

Rynek pracy dla specjalistów z branży IT w Polsce ciągle się rozwija, o czym świadczy chociażby to, że – jak czytamy w raporcie – “ITwiz Best100”:

“międzynarodowe koncerny otwierają w Polsce działy rozwoju oprogramowania. Jednymi z ostatnich przykładów są Visa (1500 osób w Warszawie), Volvo Cars (500-600, Kraków), SOFTSWISS (300, Poznań), BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (250, Kraków) czy Netflix (Warszawa). […] Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego z jesieni 2022 r. – w naszym kraju brakuje 147 tys. specjalistów IT […]”.

W odpowiedzi na zmiany i wyzwania w sektorze Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) proponuje szereg rozwiązań wspierających rozwój kompetencji również dla tej branży. Prowadzony Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) funkcjonujący w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zawiera szereg różnorodnych kwalifikacji związanych z sektorem oraz branżami mu bliskimi tj. telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Ich zdobycie może być nie tylko potwierdzeniem kompetencji w danej dziedzinie, ale również elementem samorozwoju realizowanego w ramach uczenia się przez całe życie.

Lista wybranych kwalifikacji rynkowych z obszaru wskazanych powyżej sektorów dostępnych w ramach ZSK:

Poza kwalifikacjami w ZSK dostępne są rozwiązania, które powstały z myślą o wybranych sektorach. Jednym z narzędzi opracowywanych w ramach ZSK, które pomaga w zidentyfikowaniu kompetencji w wybranych branżach są Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK). Umożliwiają one powiązanie kompetencji specyficznych dla sektora z konkretnymi zadaniami zawodowymi, procesami biznesowymi czy stanowiskami pracy. Tym samym sektorowe ramy kwalifikacji mogą stać się narzędziem w istotny sposób wspomagającym zarządzanie kompetencjami w firmach.

Do września 2023 roku IBE, we współpracy z przedstawicielami różnych branż, opracował 21 sektorowych ram kwalifikacji, w tym m.in. dla sektora informatycznego oraz powiązanych z nim branż takich jak telekomunikacja czy cyberbezpieczeństwo.

Wszystkie opracowane SRK dostępne są pod adresem: https://kwalifikacje.gov.pl/aktualnosci/1514-sektorowe-ramy-kwalifikacji 

Mając na uwadze dynamikę zmian dot. wymagań kompetencyjnych w sektorze teleinformatycznym i cyberbezpieczeństwa, a także uwzględniając potrzeby zgłaszane przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji i podmioty działające w branży, Instytut Badań Edukacyjnych zakończył prace nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa, a obecnie pracuje nad aktualizacją Sektorowych Ram Kwalifikacji dla IT i Telekomunikacji. Zasadnicze prace rozpoczną się wiosną 2024 r. Zachęcamy do śledzenia BIP IBE i zgłaszania się do udziału w pracach zespołu ekspertów. 

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn