Odznaka+. Cyfrowe mikropoświadczenia po polsku

Mikropoświadczenia są odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata wymagającego od nas nieustannego rozwoju i poszerzania swoich umiejętności, które zostaną potem potwierdzone w sposób rzetelny i oficjalny. W obliczu coraz wyraźniejszej dominacji nowych technologii równie istotne staje się sprawne funkcjonowanie mikropoświadczeń w przestrzeni cyfrowej.

Na rynku pracy coraz bardziej odczuwalna jest potrzeba poświadczania konkretnych umiejętności, jakie posiada dana osoba, a o których nie dowiemy się ze zdobytych przez nią dyplomów ukończenia szkół i uczelni wyższych. Nad projektem, który ma na celu upowszechnienie cyfrowych mikropoświadczeń w Polsce intensywnie pracuje Instytut Badań Edukacyjnych.

Czy każdą umiejętność i każde zdobyte doświadczenie można poświadczyć? Odpowiedź brzmi: tak, dzięki mikropoświadczeniom, czyli potwierdzeniom zdobycia mniejszych jednostek wiedzy, umiejętności czy osiągnięć – mówi Michał Nowakowski, ekspert IBE, lider projektu ZSK4 i twórca systemu Odznaka+.

Zgodnie z oficjalną definicją Komisji Europejskiej mikropoświadczenie jest dowodem efektu uczenia się, który uczący się osiągnął po krótkim cyklu uczenia się.

Mikropoświadczenia pozwalają potwierdzać zdobywanie nowych lub poszerzanie posiadanych już umiejętności, co jest zgodne z ideą uczenia się przez całe życie. Informują o tym, co tak naprawdę dana osoba umie i co musiała zrobić, by udowodnić, że rzeczywiście posiada dane umiejętności. To nie tylko sposób na zwiększenie szans na rynku pracy. To również niezwykle skuteczny sposób na motywowanie nas samych do dalszego rozwoju i to nie tylko w obszarach związanych z pracą zawodową, lecz także w obrębie naszych pasji i zainteresowań. Poświadczanie osiągnięć związanych z tym, co lubimy robić w czasie wolnym, sprawia, że chcemy być coraz lepsi. Ponadto – dzięki temu, że jest elementem naszego całościowego obrazu umiejętności – powoduje, że się wyróżniamy, choćby jako kandydaci do pracy.

W związku z tym, że mikropoświadczenia są przyznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, renomowane instytucje oraz firmy, a także obowiązują przejrzyste standardy ich wydawania, gwarantowana jest ich wysoka jakość, która jest kluczowa zarówno dla osób uczących się, jak i ich pracodawców czy współpracowników.

Odznaka+, czyli cyfrowe mikropoświadczenia po polsku

Aby mikropoświadczenia odpowiadały na wszystkie najistotniejsze wyzwania współczesności, a więc stanowiły nie tylko potwierdzenie konkretnych umiejętności czy osiągnięć, lecz także mogły przyjmować postać elektroniczną, powstały cyfrowe odznaki. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najpowszechniej stosowanych na świecie standardów służących do ich wydawania jest Open Badges. To przy jego wykorzystaniu powstała pierwsza polska aplikacja, która umożliwia wydawanie, zdobywanie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak oraz równoważnych im  certyfikatów PDF – Odznaka+.    

Już wkrótce z Odznaki+ będą mogli korzystać zarówno przedstawiciele różnego typu organizacji (szkół, uczelni, firm, stowarzyszeń itd.), jak i wszystkie osoby, które zechcą poświadczyć swoje umiejętności i kompetencje. W aplikacji udało nam się połączyć sprawdzone, wysokiej jakości funkcje związane z cyfrowym poświadczaniem umiejętności oraz nasze własne, innowacyjne rozwiązania, jak choćby możliwość tworzenia cyfrowego portfolio, które może z powodzeniem zastąpić tradycyjne CV – wyjaśnia Michał Nowakowski.

Obecnie trwa druga faza pilotażu aplikacji, a jej pełne uruchomienie jest planowane w 2023 r. Za projekt odpowiadają eksperci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pracujący w Instytucie Badań Edukacyjnych.  

Mikropoświadczenia i Open Badges. Dowiedz się więcej

Facebook
Twitter
LinkedIn