Menedżer społeczności – przydatne kwalifikacje

neon w kształcie znaku "lubię to" z Facebooka
Czwarty poniedziałek stycznia to Dzień Menedżera Społeczności. Na czym polega ten zawód i jakie kwalifikacje się przydają?

Kim jest menedżer społeczności? To głos firmy w portalach społecznościowych. Nie tylko zamieszcza w nich najnowsze informacje na temat swojego przedsiębiorstwa, ale również – a może przede wszystkim – nawiązuje i podtrzymuje kontakt z obserwatorami, rozpoczyna rozmowę, pyta o zdanie, odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości, moderuje dyskusję. Nie stroni też od okazywania poczucia humoru, dając tym samym swojemu przedsiębiorstwu ludzką twarz.

Do tego nieustannie monitoruje sytuację i wizerunek firmy w mediach społecznościowych oraz śledzi trendy i mody społecznościowe, aby nadążać komunikacyjnie – nie tylko merytorycznie, ale także także pod względem formy przekazu. Musi rozumieć swoją publiczność, mówić jej językiem i wiedzieć gdzie (na którym portalu) i kiedy (dni, godziny) ma największą szansę ich spotkać, a tym samym najlepiej dotrzeć z przekazem. Wciąż też bada i testuje nowe media, ponieważ ciągle ktoś próbuje wypromować nowy portal, nowe funkcje i nowe możliwości budowania społeczności.

Dzięki pracy menedżera społeczności firma nie tylko dociera z przekazem precyzyjnie i skutecznie do wybranych grup docelowych, ale również zyskuje i buduje społeczność, która pozostaje wsparciem także w trudniejszych momentach, np. w kryzysie.

Menedżer społeczności to nie tylko “spec od social mediów”. Aby zbudować i utrzymać społeczność, powinien nie tylko rozumieć mechanizmy funkcjonowania portali społecznościowych. To tak naprawdę stanowisko, które wymaga bycia człowiekiem renesansu. Trzeba orientować się w trendach branżowych, ogólnej sytuacji gospodarczej, politycznej i kulturalnej, być mistrzem słowa (nie tylko poprawności językowej), znać (przynajmniej podstawy) marketingu, PR-u, psychologii (zwłaszcza zachowań w internecie), umieć sobie radzić z budową wizerunku i zażegnywaniem kryzysów. Musi również radzić sobie z budowaniem i egzekwowaniem strategii, z zarządzaniem zespołem i kampaniami promocyjnymi, monitorowaniem działań konkurencji oraz z analizowaniem danych i statystyk.

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji znaleźć można kwalifikacje, które przydadzą się osobom planującym karierę w social mediach, w tym jako menedżerowie społeczności:

Przydatnym dla osób pracujących w branży marketingowej, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, narzędziem może też być Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM).

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM) pomoże w:

  • diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych;
  • adekwatnym doborze form rozwoju kompetencji;
  • projektowaniu programów szkoleniowych;
  • określaniu celów szkolenia za pomocą efektów uczenia się;
  • porównywaniu poszczególnych kursów i szkoleń oraz przeprowadzaniu ich ewaluacji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej może być:

  • źródłem informacji o wymaganych kwalifikacjach w sektorze;
  • przydatnym narzędziem do tworzenia programów edukacyjnych;
  • pomocą w budowaniu i rozwoju zespołu, określeniu luk kompetencyjnych i potencjału pracowników;
  • narzędziem ułatwiającym przeprowadzenie oceny pracowników i sporządzenie opisu stanowiska pracy.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn